introduction-image

Actiepunten en resultaten 2017

Ellen Bulthuis
donderdag 31 maart 2016

Actiepunten en resultaten 2017

Wil je weten wat we in de toekomst nog op het programma hebben staan? Lees dan hieronder een greep uit onze actiepunten voor 2017

Website

 • Extra 5e tab op FeelingResponsible.org over lokale RB’s. 
 • Duurzame/groene tips tijdens de reis in het dag tot dagprogramma updaten en uitlichten. Welke projecten worden bijvoorbeeld allemaal aangedaan? 
 • FeelingResponsible.org beter in de markt zetten m.b.v. marketing.

 

Reizigers

 • (Nog) meer focus op duurzame (fysieke) cadeautjes. Het volgende cadeautje wordt een duurzame en handzame tas, om mee te geven aan (vaste) klanten.
 • Enquête over duurzaamheid onder klanten uitzetten tav FeelingResponsible.org + compenseren CO2-uitstoot.

 

Op kantoor

 • Travelife certificering behalen voor 2017. Na het behalen van deze certificering worden we om de 2 jaar opnieuw geëvalueerd door een externe auditor. 
 • Organiseren van 2 vrijwilligersdagen op jaarbasis voor personeel: 1 de natuurwerkdag rond 1 november, en 1 nieuwe waarbij het strand schoongemaakt gaat worden (augustus 2017). Verder een lokale schoonmaakactie, rond het kantoorgebouw op 9 mei. In Belgie wordt een eigen natuurwerkdag georganiseerd.
 • Analyseren van het interne verbruik van gas, water en licht en beleid formulieren hoe het verbruik te verlagen. 
 • Organische lunch organiseren (picknick?) met alleen seizoen producten.
 • Yogalessen op kantoor organiseren.
 • Voortzetten filmavonden met duurzame films (1x per maand).
 • Kerstpakket 2017: mogelijkheid om te doneren aan een goed doel of een dier adopteren.
 • Duurzaamheidsteam Better Holidays (ANVR) training laten doen. Indien andere trainingen zich aandoen deze aanbieden aan personeel.

 

Compensatie CO2-uitstoot 

 • In navolging van Koning Aap en Shoestring gaat ook YourWay2GO de CO2-uitstoot van de reizen precies berekenen.
 • Per eind september 2017 wordt tegelijkertijd met SNP, Sawadee en Tui (Kras reizen) de CO2-uitstoot van een reis gecommuniceerd via de website. Door middel van een icoon, dat doorlinkt naar meer informatie, bijvoorbeeld over hoe deze hoeveelheid CO2-uitstoot zich verhoudt tot andere activiteiten in het dagelijks leven.

 

Vervoer

 • Beleid vluchten onder de loep nemen en optimaliseren! Streven naar een afname van de CO2-uitstoot. Dus: meer rechtstreekse vluchten, met betere luchtvaartmaatschappijen.

 

Verblijf

 • Hoe verduurzamen we accommodaties? Duurzaamheidstandaarden (bv. Travelife) en andere richtlijnen voor duurzamer management voor accommodaties versturen naar agenten.
 • Inzicht krijgen in hoeverre de accommodaties verduurzaamd zijn. Bijhouden met hoeveel gecertificeerde of duurzame accommodaties nu wordt gewerkt en doelen stellen voor de toekomst.
 • Meer homestays gebruiken op diverse bestemmingen. ‘Testimonials’ van reizigers gebruiken op de websites om ze te promoten.
 • Vooral bij YourWay2GO groene keuzes van accommodaties beter benadrukken.

 

Lokale agenten

 • Agenten blijven stimuleren en adviseren om zich te certificeren. Daarmee vergroot je de kans dat de inhoud van de reizen (accommodaties en vervoer) steeds duurzamer wordt. Nieuwe tijdslijn en doelen voor het verhogen van aantal gecertificeerde agenten stellen.

   

Projecten

 • Projecten levendiger maken op de website met foto’s, verhalen en dergelijke. Actieve ambassadeurs aanwijzen die zich verantwoordelijk voelen voor het project en zorgen voor updates.
 • Stimuleren van donaties van klanten aan onze goede doelen. Tijdens boekingsproces meer mogelijkheden bieden dan alleen het doneren van de vaste klantenkorting. 

 

Reisbegeleiders

 • Het informeren en trainen van reisbegeleiders op het gebied van duurzaamheid blijft een belangrijk onderdeel van ons beleid in 2017. Alle reisbegeleiders zijn op de hoogte van de duurzaamheidstraining (‘Leading the Way’) die speciaal voor hen is ontwikkeld. 

 

Vrijwilligerswerk

 • Per 1 augustus 2017 wordt voor de vrijwilligersprojecten (Ecuador en Thailand) verwezen naar YourWay2GO.