introduction-image

Groene resultaten 2016

Ellen Bulthuis
donderdag 31 maart 2016

Groene resultaten 2016

Met volle kracht vooruit! In 2016, en in de eerste maanden van 2017 hebben we wederom een hoop bereikt. Onder meer door maar liefst zo'n € 100.000,- te doneren aan onze projecten én het compenseren van de CO2-uitstoot van onze internationale vluchten. De belangrijkste resultaten op een rijtje:

 

Compenseren CO2-uitstoot

 • Vanaf 1 januari 2016 compenseren wij de CO2-uitstoot van de reizen van Koning Aap (Nederland en België) en Shoestring in zijn geheel. Dus niet alleen de vlucht, maar ook het bijbehorende landarrangement (accommodaties en vervoer) van de reis! Wij maken jouw reis klimaatneutraal door te investeren in een uniek bosprogramma in Maleisië, in samenwerking met Trees for All. Voor de vrijwillige bijdrage van YourWay2GO werken we samen met een project op de Filipijnen.
 • In 2016 betreft het 27.373,50 ton CO2 dat voor Koning Aap en Shoestring gecompenseerd werd. Daar groeien om die reden nu meer dan 10.000 bomen ten minstens 30 jaar ten bate van deze CO2-opname.
 • Bij YourWay2GO gaat het om een vrijwillige donatie gemaakt door de reiziger, waarbij in totaal 985 bomen zijn gedoneerd. Dit aantal bomen neemt gemiddeld nog eens meer dan 490 ton CO2

2017
Per 1 januari 2017 zijn we v.w.b. onze CO2-compensatie overgestapt naar een nieuw project. Wij hebben gekozen voor het FairClimateFund, en het Baso Magogo project. Daar compenseren we niet alleen wat we tot dusver al deden, maar hebben we besloten het pakket uit te breiden: niet alleen de internationale vluchten en landarrangementen bij Koning Aap en Shoestring, maar ook die van YourWay2GO worden in het vervolg gecompenseerd. Duitse tak Entdeck die Welt doet eveneens mee. Verder blijven de vluchten van personeel en reisbegeleiders gecompenseerd worden, maar het kantoor zelf slaan we ook niet over.
Kortom: het gehele bedrijf is vanaf 2017 100% CO2-neutraal!

Projecten

Onze Koning Aap en Shoestring reizigers kunnen ervoor kiezen om te doneren aan een van onze projecten. In 2016 hebben 40 reizigers dit gedaan. Dat staat gelijk aan een bedrag van € 1400,- 

Websites

Op 1 april 2016 hebben wij een website gelanceerd die ons duurzaamheidsbeleid tot onderwerp heeft: ‘Feeling Responsible’ genaamd (www.feelingresponsible.org). Alle informatie over het benadrukken van het groene karakter van onze reizen voor alle labels (Koning Aap, Shoestring, YourWay2GO en Entdeck die Welt) op een plek!

Reisbegeleiders

Tijdens trainingsdagen aan de Nederlandse en Belgische reisbegeleiders werd tijd ingeruimd voor een presentatie door DTO-coördinator Ellen Bulthuis, met een update van de huidige stand van zaken.

2017:
In maart 2017 zijn de Nederlandse reisbegeleiders getraind, waarbij het FairClimateFund een presentatie gaf met uitleg over het Baso Magogo project.
Alle reisbegeleiders zijn op de hoogte gesteld van de duurzaamheidstraining die speciaal voor hen is ontwikkeld, genaamd ‘Leading the Way’. 
In maart 2017 zijn de reisbegeleiders in Peru/Bolivia getraind. Naast de ‘gewone’ training wordt hierbij ruim aandacht gegeven aan duurzaamheid door o.a. een brainstormsessie op basis van praktijkvoorbeelden. In mei 2017 zijn de lokale reisbegeleiders in Sri Lanka op dezelfde wijze getraind.

Lokale agenten

 • Tijdens onze tweede agentenbijeenkomst in Nederland (7 maart 2016) werd een presentatie gehouden over ons duurzaamheidsbeleid en plannen voor de toekomst. Tijdens die bijeenkomst hebben we ssngegeven dat we graag zien dat agenten zich duurzaam certificeren. Op die manier verzekeren wij ons dat onze reizen steeds meer verduurzamen. Op dat moment waren al 10 agenten gecertificeerd, of onderweg ernaartoe (8 agenten). Tijdens een tussentijdse inventarisatie later dat jaar waren al meer agenten gecertificeerd, waaronder onze agenten in Indonesië en Marokko. 
 • De gedragscode (‘Code of Conduct’) voor onze lokale agenten is ook in 2016 door een aantal nieuwe agenten ondertekend.
 • Onze lokale agenten in Sri Lanka, Nepal, Mongolië en Bhutan hebben een lokale tweedaagse Travelife training op het gebied van duurzaamheid gevolgd.

 

2017:
Na een hernieuwde inventarisatie in maart blijkt dat nu maar liefst 26 van onze lokale agenten gecertificeerd zijn, of onderweg daarnaartoe! Tijdens de vakantiebeurs (januari 2017) kreeg onze agent in Suriname het Travelife certificaat. Tijdens de ITB in Berlijn (maart 2017) kregen onze agent in Nepal het Travelife certificaat en onze agenten in Myanmar en China het Travelife partnerschap. 

Op kantoor

 • In november 2016 hebben een aantal medewerkers (12) van kantoor meegedaan aan de Natuurwerkdag bij de Lange Bretten in Amsterdam . 
 • Het duurzaamheidsteam is uitgebreid met Franca Gilissen (YourWay2GO) en bestaat nu uit Klaartje Geerts (TO), Marisa Luijks (Verkoop groepen), Ellen Bulthuis (Product), Noreen Tatuhey (YourWay2GO) en nieuw: Claire Wouters (marketing, ter vervanging van Victor Eekhof). De vergaderingen van het DTO-team zijn uitgebreid naar 1 per maand.
 • Zowel voor het energie-, gas- en watergebruik hebben wij een systeem geïmplementeerd dat dit meet, zodat in de toekomst beter te monitoren is hoe we het verbruik kunnen verminderen. 

 

Onze reizigers

 • Op beurzen en informatiedagen van Koning Aap en YourWay2GO worden duurzame linnen tasjes uitgereikt. Dus geen papier of plastic meer.
 • Tijdens de actieweken Jordanië en Zuid-Afrika (bij Koning Aap) hebben wij als onderdeel van het cadeaupakket voor boekers een zonne-lader gegeven.
 • Het nieuwjaarcadeautje 2016-2017 voor onze vaste klanten in Nederland en België is een duurzaam bagagelabel (gemaakt van duurzaam wasbaar papier)

 

Studenten

 • Twee studenten van de Wageningen Universiteit hebben de financiële impact van twee Shoestring groepen in India gemeten. Hoe en waar geven onze klanten geld uit? Wat is de rol (hierin) van onze lokale reisbegeleider en agent? Scriptie is medio 2016 afgerond.
 • Een student van InHolland Diemen heeft de ervaringen van onze Koning Aap klanten met betrekking tot homestays gemeten. Wat kunnen we doen om de communicatie te verbeteren, zodat reizigers de beste ervaring hebben? Het gaat hierbij om homestays in Peru, Cuba en Tadjikistan. 

 

Partners

 • In 2013 zijn we, samen met onder andere 10 Nederlandse touroperators en 2 hogescholen, in een meerjarig project gestapt dat zich ten doel heeft gesteld de kooldioxide-emissies van reispakketten eenvoudig in kaart te kunnen brengen. Daar is een calculator uitgerold. Vanaf 2016 zijn wij bezig alle reizen van Koning Aap en Shoestring te berekenen volgens deze zogenaamde CARMACAL.

2017:
Per 1 april 2017 zijn alle reizen van Koning Aap en Shoestring met de calculator berekend op de CO2-uitstoot.

Meer weten over de Groene resultaten van 2016? Klik hier!

Resultaten 2015

Resultaten 2014

Resultaten 2013