introduction-image

Klimaatplan voor de negatieve impact van reizen

Wij realiseren ons heel goed dat onze reizen bijdragen aan schadelijke CO2-uitstoot, vooral door vluchten. Met een specifiek klimaatplan binnen ons duurzaamheidsbeleid willen we op transparante wijze laten zien wat we hebben gedaan, wat onze ambities zijn op klimaatgebied tot 2050 en welke maatregelen we willen gaan nemen.

Klimaatplan voor de negatieve impact van reizen

Adventure Specialists is gespecialiseerd in bijzondere verre reizen. Wij zijn van mening dat de positieve impact die toerisme maakt op sociaal/economisch gebied en op de natuur in bestemmingen van heel groot belang is. Het simpelweg niet meer aandoen van bestemmingen heeft een grote negatieve impact op lokale gemeenschappen en natuurbescherming, iets dat tijdens de pandemie pijnlijk duidelijk is geworden. Echter realiseren wij ons heel goed dat onze reizen bijdragen aan schadelijke CO2-uitstoot, vooral door vluchten. Met een specifiek klimaatplan binnen ons duurzaamheidsbeleid willen we op transparante wijze laten zien wat we hebben gedaan, wat onze ambities zijn op klimaatgebied tot 2050 en welke maatregelen we willen gaan nemen. Onderaan kun ke het Klimaatplan in detail lezen.


Terugblik

In de afgelopen jaren hebben we al vele maatregelen genomen om de negatieve impact van onze reizen te verkleinen. We hebben niet alleen op onze kantoren veel ‘groene’ maatregelen genomen, maar voor onze reizen kijken we samen met onze lokale agenten wat we kunnen doen op het gebied van transport, accommodaties en tours. De afgelopen jaren hebben we de CO2-uitstoot die de vluchten van onze reizen veroorzaken gemeten en gecompenseerd.


Reductie boven compensatie

Wij blijven streven naar reductie van CO2-uitstoot boven compensatie. Om te kunnen verlagen is het van groot belang om de CO2-uitstoot te meten, maar door de aard van de activiteiten van het bedrijf is reductie complex en uitdagend. Daarom investeren we de komende jaren in het verbeteren van deze metingen, zodat we ook gerichter maatregelen kunnen nemen;  tegelijkertijd zijn we ook afhankelijk van technologische ontwikkelingen en innovatie binnen de luchtvaart. Vanaf 2025 willen we niet alleen de CO2-uitstoot van onze vluchten meten, maar ook die van lokaal transport, accommodaties en tours. Tot 2030 zullen we maatregelen nemen om een maximale reductie van CO2-uitstoot op het landarrangement (de reis exclusief vluchten) te realiseren, toewerkend naar een halvering van CO2-uitstoot op het landarrangement in 2035 ten opzichte van 2025. Tegelijkertijd zullen we ons inspannen om de CO2-uitstoot van vluchten zoveel mogelijk te reduceren. Het doel is om in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, de totale reis klimaatneutraal te organiseren, onder voorwaarde dat ook luchtvaartmaatschappijen klimaatneutraal opereren. Voor resterende CO2-uitstoot die niet gereduceerd kan worden zal een bijdrage geleverd worden aan klimaat-gerelateerde projecten en/of relevant onderzoek.


Maatregelen afgelopen jaren

De maatregelen die we de afgelopen jaren al ingezet hebben handhaven we ook in de toekomst. Zo worden rechtstreekse vluchten uitgelicht wanneer een reis wordt geboekt en krijgen klanten € 100 per persoon korting hiervoor. Dit zal in de nabije toekomst verder ontwikkeld worden met het tonen van de vlucht die daadwerkelijk de laagste CO2-uitstoot heeft.  Om te stimuleren dat klanten binnen Europa met de trein naar bestemming reizen ontvangen ze een gratis hotelovernachting. Op de bestemmingen kijken wij kritisch naar lokale vluchten. Daar waar alternatief transport beschikbaar is (lange afstandsbussen, hogesnelheidstreinen etc.) maken we daarvan gebruik. Zo waren er in 2019 nog 88 binnenlandse vluchten, in 2021 was dit 50 en in 2023 nog 36 binnenlandse vluchten en zullen we ook in de toekomst duurzame keuzes hierin blijven maken.

De keuze voor accommodaties wordt gedaan door onze agent, maar zij hebben richtlijnen van ons ontvangen over verduurzaming hiervan. Wij kiezen voor kleinschalige accommodaties met lokale eigenaars of homestays en een groot aantal heeft duurzame maatregelen genomen. Bij tours wordt veel gewandeld, gefietst en er wordt gebruik gemaakt van lokale initiateven. Hoewel plastic geen directe CO2-uitstoot heeft, schaadt het wel het milieu. Daarom hebben wij in 2019 de ‘International Tourism Plastic Pledge‘ getekend, waarmee hard wordt gewerkt aan de reductie van single-use plastic. Lokale agenten worden gestimuleerd geen plastic flesjes uit te delen en dit zal vanaf 2025 verplicht worden. Zo kunnen we het gebruik van plastic flesjes van onze deelnemers tijdens hun reis sterk reduceren.


Maatregelen tot 2035

Voor 2023 en 2024 hebben we een gemiddelde CO2-uitstoot per reiziger begroot. Daarna wordt per twee jaar een nieuwe ambitie geformuleerd met als doelstelling dit gemiddelde naar beneden te brengen. Om onze doelstellingen tot 2035 te bereiken is samenwerking met onze lokale partners van cruciaal belang. Daarom willen we dat al onze agenten in 2030 gecertificeerd zijn, omdat dan minimale standaarden gewaarborgd worden door een geaccrediteerde partij. Voor onze reizen gaan we meer reizen aanbieden met een langere reisduur, zodat de positieve impact op bestemming vergroot wordt en meer programma’s in Europa. Vanaf 2024 zullen nieuwe criteria voor reizen worden ingevoerd, gebaseerd op reisafstand. Zo zal er onder de  1.000km niet meer gevlogen worden, van 1.000-3.500km zal het verblijf minimaal 8 dagen duren en boven de 3.500km minimaal 14 dagen. Hoewel het wel zou passen bij ons avontuurlijke karakter kiezen we er bewust voor om geen reizen naar Antarctica aan te bieden. Dit zijn reizen met een zeer grote negatieve impact, terwijl er geen positieve impact gemaakt kan worden omdat er geen mensen wonen.


Klimaat-gerelateerde projecten

Tot 2023 hebben we klimaatprojecten gesteund via 'carbon credits', een markt van vraag en aanbod. Aangezien hier de koppeling met echte projectkosten zoek is, kijken we naar alternatieve manieren van compenseren. Wij willen een financiële bijdrage leveren die rechtstreeks aan klimaat-gerelateerde projecten ten goede komt en/of aan relevant onderzoek, wat past bij de filosofie van ons bedrijf. Om een juiste keuze te kunnen maken laten we nader onderzoek doen naar een aantal opties. In 2023 zijn we een samenwerking aangegaan met Justdiggit, een Nederlandse organisatie die zich ten doel heeft gesteld Afrika te vergroenen en daarmee de aarde af te koelen. Omdat dit past binnen onze doelstellingen blijven we Justdiggit ook in de komende jaren financieel ondersteunen. Gezien het feit dat compensatie van CO2-uitstoot voorlopig nog een aanzienlijke bijdrage zal vergen en om dit ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen, gaan klanten in de nabije toekomst hun (financiële) steentje hieraan bijdragen en zal dit op transparante wijze verantwoord worden.


Klimaatplan in detail

Voor wie meer details van het Klimaatplan wil lezen, kan er hieronder doorheen bladeren. (Nederlandse en Engelse versie).