introduction-image

Filosofie

Natuurlijk: gewoon thuisblijven is het beste voor onze planeet. Maar wil je de wereld toch met eigen zintuigen ervaren? Kies dan voor de meest duurzame reisorganisatie! 

Filosofie

Wij proberen onze reizen zo duurzaam mogelijk te organiseren. Dit is makkelijker op te schrijven dan ook daadwerkelijk uit te voeren. Ter voorkoming vwe an misverstanden beschrijven wij hierbij daarom de randvoorwaarden waarbinnen wij onze reizen organiseren.

We blijven een reisorganisatie die reizen organiseert naar bestemmingen binnen en buiten Europa. Dat betekent dat wij – ook in de toekomst – gebruik blijven maken van internationale vluchten. Wel proberen we negatieve effecten hiervan zo veel mogelijk te beperken door non-stop vluchten te stimuleren, bestemmingen in Europa aan te bieden die per internationale trein bereikbaar zijn en ook in de bestemming zelf minder te vliegen.we 

Ook blijft ons streven om een gezonde winst te maken. Zonder winst hebben wij geen bestaansrecht. Dit betekent dat we regelmatig afwegingen moeten maken tussen aan de ene kant maatregelen om duurzamer te reizen en aan de andere kant commerciële overwegingen. Zo kan het uit duurzaamheidsoogpunt beter zijn om met de openbare bus van Cuzco naar Lima te reizen (Peru) i.p.v. een binnenlandse vlucht te gebruiken. De 17 uur durende nachtbus langs diepe ravijnen zal echter voor veel reizigers een stap te ver zijn. Vandaar dat wij hier de klantgerichte en dus ook commerciële afweging maken om toch een binnenlandse vlucht te gebruiken. Dit soort afwegingen moeten wij dagelijks maken waarbij een goede balans tussen duurzaamheid en commercie gevonden moet worden. Deze afwegingen willen wij transparant met jullie delen.

Zoals alle reisorganisaties moeten doen, vinden wij het belangrijk om onze activiteiten te verduurzamen. Dit doen wij niet alleen door ons eigen kantoor te verduurzamen, maar de grootste uitdaging: het verduurzamen van de hele reisketen, van vertrek tot terugkomst van onze klanten, inclusief de diensten die onze partners ter plekke leveren. Dat vergt veel discussie, het op de voet volgen van (technologische) ontwikkelingen en ingrijpende maatregelen nemen om doelen te bereiken. Vanzelfsprekend moet er geen misverstand bestaan dat wij dit zeker nog niet zijn en nog een (lange) weg te gaan hebben. Eind 2023 zullen wij een hernieuwd actieplan duurzaamheid op onze website plaatsen op welke manier we welke doelstellingen willen bereiken. Graag krijgen we ook jullie reacties via [email protected] om ons verder te verbeteren.

 De toekomst van duurzaam reizen

Doelstellingen

Voor elke reis die we organiseren, streven we naar een minimale impact op het klimaat en een maximale positieve impact op de lokale omgeving. We hebben onze duurzame doelstellingen & ambities op een rijtje gezet. Wat doen we nu en waar willen we naar toe in de toekomst? 

  Klimaat:

Wij streven naar reductie in plaats van compensatie. Als verre reizenspecialist dragen we bij aan de totale CO2-uitstoot, vooral door de CO2-uitstoot van vluchten.

Een aantal van onze doelstellingen:

  • Samenwerking met lokale agenten is van cruciaal belang. Daarom moet in 2027 100% van de agenten gestart zijn met een certifceringstraject en in 2030 100% van de agenten een duurzaamheidscertificering hebben.
  • Vanaf 2025 zal bij iedere reis zowel de positieve als de negatieve impact (CO2 footprint) getoond worden bij iedere reis op de website.
  • Wij zijn gespecialiseerd in bijzondere verre bestemmingen. Vanaf 2024 zullen we meer bijzondere bestemmingen binnen Europa en op middellange afstand aanbieden.
  • Om dit verder te stimuleren willen we in de toekomst bijzondere treinreizen binnen Europa gaan aanbieden.
  • Wij stimuleren klanten om een langere reis te maken, zodat de gemiddelde CO2-uitstoot per dag daalt en een grotere positieve sociale impact op de bestemming gemaakt kan worden.
  • Vanaf 2024 zullen we reizen dichterbij dan 1.000 kilometer niet meer per vliegtuig organiseren, zullen reizen op 1.000-3.500 kilometer afstand minimaal 8 dagen duren en verder dan 3.500 kilometer minimaal 14 dagen.
  • Wij zullen ook in de toekomst geen reizen naar Antartica aanbieden. De CO2-uitstoot is extreem hoog en het is niet mogelijk een positieve sociale impact te maken omdat er geen mensen wonen.

 

  Lokaal:

Wij kiezen ervoor om een flink aantal projecten op onze bestemmingen te steunen. Wij werken hiervoor samen met onze lokale agentschappen. Ook onze reizigers kunnen deze projecten ondersteunen.

Onze lokale projecten willen we meer aandacht gaan geven op onze websites. Zo krijgen onze reizigers een beter beeld van deze projecten. Op deze manier verwachten we meer steun te kunnen geven.

Door lokale excursies aan te bieden, kan de plaatselijke bevolking ook profiteren van het bezoek van onze reizigers. Op deze manier komt meer geld bij hen die dit ook verdienen.

Wij zijn al jaren duurzaam gecertificeerd via Travelife. Ter plaatse willen we in de toekomst alleen samenwerken met agentschappen die dezelfde normen en waarden hanteren die wij belangrijk vinden. De beste garantie hiervoor is als zij ook gecertificeerd zijn. Daarom moeten alle agenten voor 2027 het traject voor certificering starten en voor 2030 gecertificeerd zijn door Travelife, TourCert, B-Corp of gelijkwaardig.

Travelife taart

Animal Welfare is onlosmakelijk verbonden met ons beleid. Reizen en dierenleed gaan immers niet samen. Wij bieden daarom geen excursies meer aan waarbij direct contact met dieren mogelijk is. Denk hierbij aan ritjes op olifanten, het wassen van olifanten of zwemmen met dolfijnen.

Wij meten hoeveel geld van onze reizen terechtkomt bij lokale ondernemers en de lokale gemeenschap (accommodaties, restaurants en transport). Via een door onszelf ontwikkelde Local Impact Score maken wij inzichtelijk welk deel van de betalingen/uitgaven van onze reizigers uiteindelijk plaatselijk terechtkomt. Sinds 2021 berekenen we voor onze groepsreizen de Local Impact Score. 

Onze reizigers slapen vaak in kleinschalige accommodaties. Deze accommodaties hebben meer sfeer en veel van onze uitgaven komen terecht in de lokale economie. Wij overnachten waar mogelijk tijdens onze reizen alleen nog in kleinschalige hotels/accommodaties die in lokale handen zijn. Hotels van (internationale) hotelketens gebruiken we zo min mogelijk.

Plastic afval wordt een steeds groter probleem. Op veel plaatsen hoopt het plastic zich op en is het afval schadelijk. Steeds meer projecten proberen deze afvalberg tegen te gaan. We stimuleren onze reizigers om geen wegwerpplastic waterfles en plastic tasjes te gebruiken tijdens hun reizen.

  Reisbegeleiders:

Reisbegeleiders spelen een grote rol tijdens onze reizen. Gelukkig waarderen onze reizigers hun bijdrage zeer. Zij worden hoog beoordeeld in onze enquêtes. Door hun centrale rol kunnen zij een grote rol spelen bij de verduurzaming van onze reizen. Zij geven tips en stimuleren zo onze reizigers om lokale producten te kopen en te eten in kleine, lokale restaurants.

Voor reisbegeleiders is een training opgezet die hen up-to-date houdt over duurzaam reizen. 100% van onze reisbegeleiders heeft deze ‘Leading the Way’-training voltooid. Daarnaast geven we zelf regelmatig trainingen voor reisbegeleiders wereldwijd.

Op onze reizen met Nederlandstalige reisbegeleiders is het onze ambitie om reisbegeleiders meerdere reizen in dezelfde bestemming achtereen te laten begeleiden zodat we de CO₂-uitstoot per reis kunnen minimaliseren.