introduction-image

Filosofie

Natuurlijk: gewoon thuisblijven is het beste voor onze planeet. Maar wil je de wereld toch met eigen zintuigen ervaren? Kies dan voor de meest duurzame reisorganisatie! 

Filosofie

Wij proberen onze reizen zo duurzaam mogelijk te organiseren. Dit is makkelijker op te schrijven dan ook daadwerkelijk uit te voeren. Ter voorkoming van misverstanden beschrijven wij hierbij daarom de randvoorwaarden waarbinnen wij onze reizen organiseren.

We blijven een reisorganisatie die reizen organiseert naar bestemmingen binnen en buiten Europa. Dat betekent dat wij – ook in de toekomst – gebruik blijven maken van internationale vluchten. Wel proberen we negatieve effecten hiervan zo veel mogelijk te beperken door non-stop vluchten te stimuleren, bestemmingen in Europa aan te bieden die per internationale trein bereikbaar zijn en ook in de bestemming zelf minder te vliegen.

Ook blijft ons streven om een gezonde winst te maken. Zonder winst hebben wij geen bestaansrecht. Dit betekent dat we regelmatig afwegingen moeten maken tussen aan de ene kant maatregelen om duurzamer te reizen en aan de andere kant commerciële overwegingen. Zo kan het uit duurzaamheidsoogpunt beter zijn om met de openbare bus van Cuzco naar Lima te reizen (Peru) i.p.v. een binnenlandse vlucht te gebruiken. De 17 uur durende nachtbus langs diepe ravijnen zal echter voor veel reizigers een stap te ver zijn. Vandaar dat wij hier de klantgerichte en dus ook commerciële afweging maken om toch een binnenlandse vlucht te gebruiken. Dit soort afwegingen moeten wij dagelijks maken waarbij een goede balans tussen duurzaamheid en commercie gevonden moet worden. Deze afwegingen willen wij transparant met jullie delen.

Wij willen de meest duurzame reisorganisatie worden van Europa (of de wereld). Vanzelfsprekend moet er geen misverstand over bestaan dat wij dit zeker nog niet zijn en nog een (lange) weg te gaan hebben. Op veel onderwerpen kunnen wij nog sterk verbeteren. Wel willen wij op korte termijn veel ingrijpende maatregelen nemen om dit doel te bereiken. Voor sommigen van jullie zullen deze stappen niet ver genoeg gaan en ook te langzaam worden doorgevoerd. Dat is niet te vermijden. Maar binnen het kader waarin wij werken en in vergelijking met andere reisorganisaties, zullen dit grote stappen zijn. Graag krijgen we ook jullie reacties via [email protected] om ons verder te verbeteren.

 De toekomst van duurzaam reizen

Doelstellingen

Voor elke reis die we organiseren, streven we naar een minimale impact op het klimaat en een maximale positieve impact op de lokale omgeving. We hebben onze duurzame doelstellingen & ambities op een rijtje gezet. Wat doen we nu en waar willen we naar toe in de toekomst? 

  Klimaat:

Je reist CO2-positief – wij compenseren meer dan de volledige CO2-uitstoot van je reis. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. We willen ook de gemiddelde uitstoot per reiziger verminderen.
★ Ons doel is om deze uitstoot in 2021 terug te dringen met 10% per reiziger en met 20% per reiziger eind 2022 t.o.v. 2019.

Een non-stop vlucht heeft een beduidend lagere uitstoot dan een vlucht met een overstap. Daarom willen we actief stimuleren dat onze reizigers voor een non-stop vlucht kiezen. Dit doen we o.a. door onze reizigers een korting van € 100 p.p.* te geven als zij kiezen voor een alternatieve non-stop vlucht. Daarnaast bieden we meer non-stop vluchten aan
★ In 2022 willen we bereiken dat 20% van onze reizigers kiest voor een non-stop vlucht. In 2023 hanteren we als streefpercentage 30%.

Naast onze stappen om de uitstoot van onze reizen en ons kantoor te beperken en te compenseren, willen we ook onze informatiedagen en Clubdagen klimaatneutraal gaan organiseren.
★ Vanaf 2022 zullen al onze informatiedagen en Clubdagen 100% klimaat neutraal georganiseerd worden.

Naast onze stappen om de uitstoot van onze reizen te beperken en te compenseren, is het ook belangrijk dat ons kantoor CO2-positief wordt.
★ In 2021 zullen we 125% van onze CO2-uitstoot compenseren.

Niet alleen de internationale vluchten leveren veel vervuiling op. Ook de binnenlandse vluchten dragen hieraan bij. Toch zijn er vaak goede alternatieven voorhanden zoals de trein en bus. Dit is niet mogelijk voor alle trajecten.
★ We willen het aantal binnenlandse vluchten op onze reizen in 2021 met 30% verminderen en eind 2022 met 40%. Bij de binnenlandse vluchten die we nog blijven aanbieden zullen we uitleggen waarom we deze keuze hebben gemaakt.

Tot nu toe organiseren we vooral reizen buiten Europa zodat een internationale vlucht bijna onvermijdelijk wordt. Door meer reizen in Europa te ontwikkelen, bieden we onze klanten meer mogelijkheden om minder vervuilend te reizen.
★ In 2021 bieden de merken van Adventure Specialists 55 verschillende reizen aan in Europa; in 2022 stijgt dit aantal tot ongeveer 70.

Doordat we nu meer reizen in Europa hebben, wordt het mogelijk voor onze reizigers om per trein naar hun bestemming te reizen. Dit willen we verder stimuleren.
★ Onze ambitie is dat eind 2022 minimaal 10% van onze reizigers ervoor kiest per trein naar de bestemming in Europa af te reizen (i.p.v. met het vliegtuig)

De meest milieuvriendelijke wijze om naar de luchthaven te reizen is per trein.
★ Onze ambitie is dat in 2022 minimaal 70% van onze reizigers ervoor kiest per trein naar de luchthaven van vertrek te reizen (i.p.v. met de auto).

 

  Lokaal:

Wij kiezen ervoor om een flink aantal projecten op onze bestemmingen te steunen. Wij werken hiervoor samen met onze lokale agentschappen. Ook onze reizigers kunnen deze projecten ondersteunen.
★ Wij streven ernaar om de donaties voor onze lokale projecten samen met onze reizigers te verdubbelen in 2021 en te verviervoudigen in 2022.

Onze lokale projecten willen we meer aandacht gaan geven op onze websites. Zo krijgen onze reizigers een beter beeld van deze projecten. Op deze manier verwachten we meer steun te kunnen geven.
★ In 2021 zal meer aandacht gegeven worden aan deze projecten. In 2022 willen we jaarlijkse uitgebreide updates geven aan reizigers die donaties hebben gedaan.

Door lokale excursies aan te bieden, kan de plaatselijke bevolking ook profiteren van het bezoek van onze reizigers. Op deze manier komt meer geld bij hen die dit ook verdienen.
★ In 2022 bieden we in elke reis minimaal 2 optionele excursies of tips aan zodat je zelf ter plaatse je reis kan verduurzamen & je voetafdruk kan verkleinen.

Wij zijn al jaren duurzaam gecertificeerd via Travelife. Ter plaatse willen we in de toekomst alleen samenwerken met agentschappen die dezelfde normen en waarden hanteren die wij belangrijk vinden. De beste garantie hiervoor is als zij ook gecertificeerd zijn.
★ Op dit moment heeft 28% van onze lokale agentschappen een duurzaamheidscertificaat. We willen dit percentage in 2021 verhogen naar 40%. Aan het einde van 2023 moeten alle agentschappen gecertificeerd zijn.

Animal Welfare is onlosmakelijk verbonden met ons beleid. Reizen en dierenleed gaan immers niet samen. Daarom zijn wij inmiddels gestopt met een groot aantal excursies die dierenleed veroorzaakten. Denk hierbij aan ritjes op olifanten of zwemmen met dolfijnen.
★ In 2021 zullen we geen excursies meer aanbieden waar direct contact met olifanten en andere dieren, mogelijk is. Het wassen van olifanten is dan bijvoorbeeld niet meer mogelijk.

Op dit moment meten wij nog niet hoeveel geld van onze reizen terechtkomt bij lokale ondernemers en de lokale gemeenschap (accommodaties, restaurants en transport). Daarom gaan we een Impact Score ontwikkelen om inzichtelijk maken welk deel van de betalingen uiteindelijk plaatselijk terechtkomt.
★ In 2021 willen we voor al onze reizen de Impact Score berekend hebben. 

Onze reizigers slapen vaak in kleinschalige accommodaties. Deze accommodaties hebben meer sfeer en veel van onze uitgaven komen terecht in de lokale economie.
★ Het is onze ambitie om met behulp van onze lokale agentschappen onze accommodaties onder de loep te nemen in de 2021. In 2022 overnachten we tijdens onze reizen alleen nog in kleinschalige hotels/accommodaties die in lokale handen zijn. Hotels van (Internationale) hotelketens zullen we dan niet meer gebruiken.

Plastic afval wordt een steeds groter probleem. Op veel plaatsen hoopt het plastic zich op en is het afval schadelijk. Steeds meer projecten proberen deze afvalberg tegen te gaan.
★ We streven ernaar dat onze reizigers in 2022 geen wegwerpplastic waterfles & plastic tasjes meer gebruiken tijdens hun rondreis. Dit willen we bereiken door in 2021 alle reizigers actief van tips te voor zien en werken we samen met onze reisbegeleiders/gidsen en lokale partners om het gebruik van plastic sterk te verminderen.

 

  Reisbegeleiders:

Reisbegeleiders spelen een grote rol tijdens onze reizen. Gelukkig waarderen onze reizigers hun bijdrage zeer. Zij worden hoog beoordeeld in onze enquêtes. Door hun centrale rol kunnen zij een grote rol spelen bij de verduurzaming van onze reizen.
★ Zij geven tips en stimuleren zo onze reizigers om lokale producten te kopen en te eten in kleine, lokale restaurants.

Voor reisbegeleiders is al een training opgezet die hen up-to-date houdt over duurzaam reizen.
★ In 2021 heeft 100 % van onze reisbegeleiders de ‘Leading the Way’-training voltooid. Tevens willen we onze ‘duurzaamheidsmodule’ - die we zelf geven tijdens trainingen - uitbreiden en meer actief zijn met tips richting onze reisbegeleiders.

Op onze reizen met Nederlandstalige Reisbegeleiders is het onze ambitie om reisbegeleiders meerdere reizen achterelkaar te laten begeleiden zodat we de CO2-uitstoot per reis kunnen minimaliseren.
★ Naast dat we de CO2-uitstoot van de vliegtickets volledig compenseren willen we het percentage Nederlandstalige reisbegeleiders wat rechtstreeks naar zijn/haar bestemming vliegt verhogen naar 50% in 2021 en uiteindelijk naar 70% eind 2022.