introduction-image

Local Impact Score

We hechten veel belang aan het verminderen van de druk die toerisme uitoefent op de aarde. We streven daarom voor elke reis naar een minimale impact op het klimaat en een maximale positieve impact op de lokale omgeving. Maar hoeveel van wat onze reizigers uitgeven komt nu echt lokaal terecht?

De Local Impact Score uitgelegd

Onze Local Impact Score biedt inzicht in de positieve impact op de lokale bestemming. De score bestaat uit twee delen: financiële impact (maximaal 60 punten) en lokale partnerbeoordeling (maximaal 40 punten). Het financiële aspect omvat de verhouding tussen welk budget van de reissom lokaal wordt besteed en wat niet, terwijl de partnerbeoordeling 10 criteria omvat, zoals lokale certificering, duurzame excursies en betrokkenheid bij gemeenschapsprojecten. Hoewel perfectie niet mogelijk is vanwege operationele kosten, streven we naar verbetering. We evalueren onze criteria voortdurend en overwegen aanpassingen. Duurzaamheid is een voortdurende reis waarbij we het belang van de bestemming vooropstellen.

Meer weten? Lees hieronder verder.

 

Positieve impact reizen

De CO2-uitstoot die jij als reiziger teweeg brengt wordt steeds beter meetbaar. En dankzij deze meting kan ook steeds duidelijker in kaart worden gebracht wat de negatieve impact van reizen is. Dat reizen en toerisme ook positieve impact kunnen hebben, is moeilijker meetbaar. Door middel van transparantie en uitleg willen wij toch een poging doen de positieve gevolgen van onze reizen in kaart te brengen.

In poging een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de positieve impact van onze reizen, hebben we in 2015 en 2016 de hulp ingeschakeld van studenten van Wageningen University. Zij hebben voor ons onderzocht welke factoren belangrijk zijn bij het meten van de positieve gevolgen op onze bestemmingen. Met de input van hun onderzoeken is een model ontwikkeld, waarmee wij sinds 2021 jaarlijks een score toekennen aan al onze reizen.

 

Hoe is de Local Impact Score opgebouwd?

 

De Local Impact Score is opgebouwd uit twee delen, met een totaalscore van 100.

Het eerste deel van de Local Impact Score betreft de hoeveelheid geld die op de bestemming terecht komt. Om dit te berekenen worden onze inkoopprijs van de reis exclusief internationale vluchten en het aanbevolen zakgeld bedrag bij elkaar opgeteld. Onze inkoopprijs is het bedrag dat bij onze lokale agent (en dus op de bestemming) terecht komt. Deze optelsom van inkoopprijs en zakgeld wordt gedeeld door de verkoopprijs inclusief de internationale vluchtprijs. Dit is immers het bedrag dat onze reizigers voor hun reis betalen, maar dus niet geheel op de bestemming terecht komt.

De uitkomst is de verhouding tussen de lokale impact en wat niet lokaal terecht komt. Deze score is maximaal 60 punten.

Het tweede deel is iets gecompliceerder. Er zijn 10 vragen waarop de lokale partner beoordeeld wordt.

  1. Beschikt onze lokale agent over een door de Global Sustainable Tourism Council (GSTC) erkende duurzaamheidscertificering?
  2. Wordt er tijdens de reis binnenlands gevlogen?
  3. Is er ‘eten bij een lokale familie’ opgenomen in het programma (waarvoor de familie uiteraard betaald krijgt)?
  4. Wordt de reis begeleid door een lokale reisbegeleider (in plaats van een Nederlander/Belg die ingevlogen wordt). Zo wordt lokaal werk bevorderd.
  5. Is de duur van de reis 3 weken of langer (hoe langer op bestemming, hoe meer in het land besteed wordt)?
  6. Hebben de reisbegeleiders een duurzaamheidstraining gevolgd?
  7. Is de lokale agent actief in projecten op het gebied van plastic reductie?
  8. Ondersteunt de lokale agent projecten en/of zijn activiteiten opgenomen in het reisprogramma waarvan de lokale community voordeel geniet?
  9. Is in het programma minimaal 1 nacht een homestay opgenomen?
  10. Heeft het programma minimaal 1 duurzame excursie (sociale impact, impact op natuur, wandelen/fietsen zonder vervoer etc.).

Op dit tweede deel kan maximaal 40 punten gescoord worden.

Als een reis bijvoorbeeld 52/100 scoort, zit hier nog ruimte tot verbetering in. Er zal nooit 100 worden gescoord, omdat er altijd een deel bij Koning Aap/Shoestring terecht komt en bij het vervoer naar de bestemming.

 

Ruimte voor verbetering

Wij realiseren ons dat deze vragen discussie kunnen oproepen of dit de juiste meetbare criteria zijn. Daarom worden de vragen opnieuw tegen het licht gehouden en denken we na over een aantal vragen die wellicht verbeterd kunnen worden: ‘groene’ accommodatie (hoe te meten?), emancipatie en inclusiviteit (op welke manier opnemen?). Ook hier zeggen we: duurzaamheid is een reis die je maakt, waarbij we niet altijd weten of we de juiste beslissing nemen. Maar het belang van de bestemming staat altijd voorop!

Vragen hierover? Neem contact op met [email protected]