introduction-image

Local Impact Score

We hechten veel belang aan het verminderen van de druk die toerisme uitoefent op de aarde. We streven daarom voor elke reis naar een minimale impact op het klimaat en een maximale positieve impact op de lokale omgeving. Maar hoeveel van wat onze reizigers uitgeven komt nu echt lokaal terecht?

Local Impact

Het toerisme is wereldwijd een zeer grote inkomstenbron en zorgt voor veel werkgelegenheid. Denk aan allerlei banen in deze sector: gidsen, reisbegeleiders, chauffeurs, restaurants, hotels, homestays etc. Al deze mensen (en vaak ook hun families!) zijn voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten die voortvloeien uit deze branche. Zij doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat reizigers een onvergetelijke reiservaring krijgen zonder daarbij de belangen van de lokale bevolking, de dieren en de adembenemende natuur uit het oog te verliezen.

We hebben als reisorganisatie een Local Impact Score ontwikkeld om inzichtelijk te kunnen maken hoeveel van de uitgaven van ons en onze reizigers bij lokale ondernemers en de lokale gemeenschap terecht komt (accommodaties, restaurants en transport).

Definitie lokaal

Wat zien we als lokaal? Onze lokale agenten zijn ‘locally owned’. Om te kwalificeren als een lokaal bedrijf of dienst, moet 51% of meer eigendom zijn van een legale inwoner of een nationale burger van het land waar het actief is.

We hebben elk lokaal agentschap waarmee we samenwerken gevraagd een enquête in te vullen om ons meer inzicht te geven in hun activiteiten en werkwijze en uiteindelijk die van onszelf. 

Met behulp van de informatie die we uit de enquête hebben gehaald, hebben we gekeken naar wat onze reizigers én wij als reisorganisatie op elke bestemming uitgeven om die rondreis uit te voeren en berekenden we welk percentage van die lokale kosten naar een lokaal bedrijf of dienst gaat (accommodaties, restaurants en transport). Deze informatie is zeer belangrijk, zodat we de score van onze reizen correct kunnen berekenen. Hoe meer lokale operationele kosten lokaal blijven, hoe beter het in die gemeenschappen terecht komt en hoe hoger de score. 

Hoe is de Local Impact Score opgebouwd?

We hebben een scoretool ontwikkeld waarin de reis beoordeeld kan worden op zijn duurzame waarde zoals duurzame excursies, gecertificeerde agenten, plasticbeleid, homestays, wijze van transport etc.

De Local Impact Score bestaat uit twee elementen. Het eerste deel is opgebouwd uit een berekening van de internationale vlucht, het landarrangement en het geschatte zakgeld. We kijken naar de betaalde reissom voor het landarrangement en het geadviseerde zakgeldbedrag en halen daar de kosten van de internationale vlucht vanaf. Daar komt een score uit op een schaal van 0 - 100, waarbij 100 de hoogst haalbare lokale impact betekent.

Het tweede deel is opgebouwd uit een waardensysteem van tien duurzaamheidscriteria* waarvan wij vinden dat deze de lokale impact vergroten. Deze criteria hebben we weloverwogen samengesteld en daar punten aan toegekend per criteria. De maximale totaalscore die voor de tien duurzaamheidscriteria te behalen is, is 40. Deze duurzaamheidscriteria zijn: 

     - Duurzame certificering van de lokale agent
     - Zo min mogelijk gebruik van binnenlandse vluchten tijdens de reis
     - ResiRest en/of lokaal eten inclusief
     - Zoveel mogelijk begeleid door lokale reisbegeleiders
     - Duur van de reis 3 weken of langer
     - 75% reisbegeleiders de voor hen ontwikkelde duurzaamheidstraining 'Leading the Way' gevolgd
     - Vooruitlopers op projecten (plastic)
     - Agent ondersteunt actief goede doelen
     - Homestays (minimaal 1 nacht inclusief)
     - Optionele duurzame excursie (minimaal 1).

Deze twee elementen samen vormen onze Local Impact Score. De maximale score die een reis kan halen is 140.

*Berekend op een gemiddelde groepsgrootte van 12 deelnemers begeleid door een lokale reisbegeleider met een vertrek in september.

Resultaat

De Local Impact Score is ontworpen om transparantie te bieden en inzichtelijk te maken wat de lokale economische impact is van een reis. Onze score is gebaseerd op criteria die wij als reisorganisatie belangrijk vinden en waar we veel waarde aan hechten op het gebied van duurzaamheid. 

Als een reis een maximale score van 140 heeft, betekent dat dat alle services die we hebben gebruikt om die specifieke reis te maken lokaal terecht komen. Hoe hoger de score, hoe meer geld er in de lokale gemeenschap blijft. Lagere scores hebben uiteraard meer aandacht nodig in de toekomst. We doen er alles aan om een score waar mogelijk te verbeteren samen met onze lokale partners. We zullen de scores jaarlijks bijwerken en herzien. 

NB: De score is niet gebaseerd op reviews. 

Toekomst

We zijn –samen met onze reizigers, reisbegeleiders en lokale agentschappen– al goed op weg, maar omdat het áltijd beter kan, hebben we de lat voor onszelf hoog gelegd. In 2020 hebben we voor al onze reizen de Local Impact Score berekend. In 2021 willen we de score verhogen. We vinden het onze verantwoordelijkheid als reisorganisatie om zo transparant mogelijk te zijn en onze reizigers op een positieve manier zowel te informeren als inspireren!