introduction-image

Justdiggit: ‘Dig in’ voor een koelere planeet

Justdiggit: ‘Dig in’ voor een koelere planeet

Waar het tot recent vooral ging om ‘sustainability’ (sustain = behouden), dus het beschermen van natuur en cultuur, ontwikkelt het nu door naar ‘regeneratie’, het verbeteren van omstandigheden. Daarom stappen we over naar het steunen van projecten van Justdiggit, gericht op het vergroenen van Afrika.

 

Waarom Justdiggit?

Al jaren lopen Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO voorop wanneer het om verantwoord reizen gaat. Zo steunen wij verschillende (kleinschalige) lokale projecten en werken wij met lokale partners. Al in 2013 begonnen we met het gedeeltelijk compenseren van CO₂-uitstoot via Trees for All en vanaf 1 januari 2016 compenseerden we totale CO₂-uitstoot van alle reizen via South Pole. Ontwikkelingen in duurzaam ondernemen staan niet stil. Daarom stoppen Koning Aap, Shoestring, YourWay2GO als één van de eerste reisorganisaties met het compenseren van CO2-uitstoot, omdat dit voor ons niet regeneratief genoeg is. De projecten van Justdiggit zijn gericht op het vergroenen van Afrika.

Justdiggit is een Nederlandse NGO die sinds 2010 het opwarmen van de aarde tegengaat door het herstellen van graslanden, bossen en wetlands in Kenia en Tanzania. Justdiggit werkt samen met lokale gemeenschappen en partners en gelooft net als Koning Aap, Shoestring en Yourway2GO in langdurige samenwerking met een transparante werkwijze.

 

 

Hoe gaat Justdiggit te werk?

Justdiggit onderzoekt samen met haar partners de fysieke en sociale omstandigheden van een gebied voordat het vergroeningsproject begint. Op basis hiervan worden landschapshersteltechnieken bepaald. De meest gebruikte technieken zijn 'water harvesting' (het opvangen van regenwater met halvemaanvormige kuilen, of bunds) en, 'farmer-managed natural regeneration' (een techniek om gekapte bomen terug te laten groeien). Hier zie je een video hoe dit werkt.

 

Hoe steunen Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO Justdiggit?

Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO ondersteunen specifieke vergroeningsprojecten van Justdiggit in Centraal Tanzania, waar ernstige verwoestijning van de grond plaatsvindt en meer dan 95% van de bevolking afhankelijk is van landbouw voor levensonderhoud. Justdiggit zal droog en gedegradeerd land herstellen met behulp van specifieke technieken. Met de steun van Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO verwacht Justdiggit per jaar 853 hectare land te vergroenen, meer dan 31.000 bomen weer tot leven te wekken, meer dan 29,8 miljoen liter water op te vangen, 5790 ton CO₂ uit de lucht te halen en het leven van meer dan 2800 mensen positief te beïnvloeden.

Wat is het verschil tussen CO₂-compensatie en vergroenen?

CO₂-compensatie wordt vaak aangeboden als een manier om de uitstoot van CO₂ te verminderen, maar grootschalige vergroening is een effectievere manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Justdiggit richt zich op het terugbrengen van natuurlijke vegetatie in plaats van alleen het planten van bomen, wat niet alleen de CO₂-niveaus verlaagt, maar ook de water- en voedselzekerheid, biodiversiteit en het klimaat verbetert. Dit is belangrijk omdat onze gezamenlijke CO₂-uitstoot een negatieve impact heeft op onze planeet.