introduction-image

Stichting Tolong Flores in Indonesië

Nausikaa
woensdag 20 april 2022

Stichting Tolong Flores in Indonesië

Stichting Tolong Flores steunt twee basisscholen in de omgeving van Labuhan Bajo op het Indonesische eiland Flores (namelijk in Gorontalo en Nanga Nae). Tolong Flores werd in 2011 door een clubje van onze oud-reizigers opgericht. Wij waren vlak na de start de eerste sponsor.

De ondersteuning aan de Stichting Tolong Flores bestaat vooral uit het aankopen van les- en spelmateriaal voor de kinderen, alsook meubilair en computers. De scholen dienen jaarlijks een begroting in en het bestuur van de stichting maakt een keuze over wat wordt aangekocht. De scholen worden jaarlijks bezocht om een goed beeld te krijgen van wat noodzakelijk is om te worden aangeschaft.

Beheersing van de Engelse taal geeft betere mogelijkheden op het volgen van middelbaar onderwijs en uiteindelijk het volgen van een beroepsopleiding bijvoorbeeld in het toerisme. Hiervoor is stichting Tolong Flores een samenwerking aangegaan met stichting Educhild. Zij steunen een MBO-opleiding voor toerisme in Labuhan Bajo.

Op de scholen in Gorontalo en Nanga Nae wordt inmiddels Engelse lesgegeven door leerkrachten die financieel ondersteund worden door Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO. Daarnaast zijn er onderwijsmaterialen aangeschaft die goed onderwijs in de Engelse taal mogelijk moet maken. Op beide scholen zijn er inmiddels twee leerkrachten die de Engelse les na schooltijd verzorgen. Meer informatie over de scholen vind je hier: http://www.tolongflores.com/de-scholen.html

Onze bijdrage wordt altijd specifiek gebruikt voor het jaarsalaris van een leerkracht Engels, voor een van de scholen die door de stichting wordt gesteund. Hij geeft na schooltijd drie lessen Engels per week aan het onderwijsteam van Nanga Nae.

NB: Door de COVID-19 pandemie kon er in 2020 helaas geen bezoek gebracht worden aan de school. In 2021 was dit wel weer mogelijk, wij ontvingen een verslag van het werkbezoek.