introduction-image

28 kratten voor de Voedselbank

28 kratten voor de Voedselbank

Onze collega's van Koning Aap, Shoestring en Yourway2GO sturen onze reizigers graag op reis voor een onvergetelijke vakantie. Helaas kan niet iedereen in Nederland zich een vakantie veroorloven.

Te veel mensen hebben moeite om dagelijks de eindjes aan elkaar te knopen en zijn afhankelijk van de Voedselbank voor hun dagelijkse levensmiddelen. Daarom hebben wij met een aantal collega's vorige week vrijdag levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank.

‘s Morgens meldden we ons bij een grote supermarkt in Amstelveen, waar we ons bij de ingang opstelden met een grote stapel lege kratten. De bedoeling was om aan het eind van de dag zo veel mogelijk goed gevulde kratten aan de mensen van de Voedselbank te kunnen overhandigen.

De bezoekers van de supermarkt kregen van ons een briefje met het vriendelijke verzoek om een of meerdere lang houdbare levensmiddelen extra mee te nemen. Hierop stonden items vermeld die de Voedselbank goed kan gebruiken, zoals, pasta, rijst, blikken soep, olie en dergelijke. Deze konden bij het verlaten van de supermarkt bij ons ingeleverd worden.

Het was echt hartverwarmend hoe mensen reageerden! Zo veel mensen leverden gedurende de dag levensmiddelen bij ons in, dat we aan het eind van de dag 28 volle (zware!) kratten aan de mannen van de Voedselbank konden meegeven!

Een actie die zeker voor herhaling vatbaar is, en waar we ons graag weer voor willen inzetten!

Wist je dat...


▶ Medewerkers bij Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO 3 dagen per jaar mogen besteden aan doorbetaald vrijwilligerswerk?

▶ Koning Aap, Shoestring & YourWay2GO gezamenlijk 2 keer per jaar dozen met levensmiddelen vullen voor de Voedselbank? Leuk om te doen met je collega's en ook echt heel gemakkelijk, want ze leveren de lege dozen af bij je bedrijf en ze komen vervolgens de gevulde dozen een week later weer ophalen!

Wil je ook doneren, inzamelen of een dagje helpen als vrijwilliger bij de Voedselbank? Op de website van de Voedselbank zie je hoe, waar en wanneer je kan helpen!