introduction-image

Justdiggit: ‘Dig in’ voor een koelere planeet

We zitten met zijn allen in een wereldwijde klimaatcrisis. Onze aarde warmt snel op terwijl de bevolking groeit. Dat leidt tot voedsel- en waterschaarste, armoede, verlies van biodiversiteit en klimaatvluchtelingen. Shoestring. Koning Aap en Yourway2GO steunen Justdiggit in haar missie ‘Cooling down the Planet’, waarbij Afrika wordt vergroend om zo de aarde weer af te koelen. Met behulp van nature-based solutions (herstel van graslanden, bossen en wetlands) kan op die manier de opwarming van de aarde worden beperkt.


Al jaren lopen Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO voorop wanneer het om verantwoord reizen gaat. Zo steunen wij verschillende (kleinschalige) lokale projecten en werken wij met lokale partners. Al in 2013 begonnen we met het gedeeltelijk compenseren van CO₂-uitstoot via Trees for All en vanaf 1 januari 2016 compenseerden we de totale CO₂-uitstoot van alle reizen via South Pole. Ontwikkelingen in duurzaam ondernemen staan niet stil. Waar het tot recent vooral ging om ‘sustainability’ (sustain = behouden), dus het beschermen van natuur en cultuur, ontwikkelt het nu door naar ‘regeneratie’, het verbeteren van omstandigheden. Daarom stoppen Koning Aap, Shoestring, YourWay2GO als één van de eerste reisorganisaties met het compenseren van CO₂-uitstoot, omdat dit voor ons niet regeneratief genoeg is. Reden om nu over te stappen naar het steunen van projecten van Justdiggit, gericht op het vergroenen van Afrika.

 

    

Waarom Justdiggit?

De mogelijkheden om CO₂-uitstoot en opwarming van de aarde tegen te gaan lijken zich in rap tempo te ontwikkelen. En omdat de beste resultaten in de strijd tegen opwarming worden behaald door samen te werken, was het van groot belang een partner te vinden die het beste bij ons past.

Justdiggit is een Nederlandse NGO die sinds 2010 door het herstel van graslanden, bossen en wetlands het opwarmen van de aarde tegengaat. Het terugbrengen van vegetatie heeft een verkoelend effect op het regionale en wereldwijde klimaat. Niet alleen omdat bomen en planten schaduw bieden en ‘transpireren’, maar ook omdat ze veel CO₂ uit de lucht halen en zo het broeikaseffect verminderen!

Justdiggit is hoofdzakelijk actief in Kenia en Tanzania waar het samen met lokale gemeenschappen en partners gedegradeerde gebieden snel en duurzaam herstelt. Net als Justdiggit geloven wij bij Koning Aap, Shoestring en Yourway2GO in langdurige samenwerking met lokale gemeenschappen en partners, die oog hebben voor minder bekende gebieden en transparant te werk gaan. Deze gezamenlijke zienswijze vormt de basis van de samenwerking tussen Koning Aap, Shoestring, YourWay2GO en Justdiggit.

 

   

Hoe gaat Justdiggit te werk?

Voordat een vergroeningsproject start, doet Justdiggit samen met haar partners onderzoek naar de fysieke omstandigheden (landgebruik, klimaat, bodemgesteldheid, helling) en de sociale omstandigheden (sociaaleconomische structuren en landgebruik) van een beoogd gebied. Vervolgens wordt bepaald welke landschapshersteltechnieken worden gebruikt. De drie meest gebruikte technieken zijn:

  • Waterbunds (Halvemaanvormige kuilen)

Waterbunds zijn halvemaanvormige kuilen die door de Masai gemeenschap worden gegraven om de harde toplaag van de grond open te breken. De waterbunds vertragen en vangen het regenwater dat naar beneden stroomt op, waardoor erosie van vruchtbare grond wordt voorkomen. Door het water op te vangen heeft het meer tijd om in de bodem te trekken. De waterbalans in de bodem herstelt zich, waardoor er meer water beschikbaar komt voor de zaden die nog in de bodem aanwezig zijn. Deze zaden krijgen nu de kans om te ontkiemen, wat betekent: vergroening.

  • Kisiki Hai (Levende stronk)

Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR), of Kisiki Hai (“levende stronk” in Swahili), is een techniek om bomen terug te laten groeien en jonge bomen, die op natuurlijke wijze zijn teruggekomen, te beschermen. De techniek omvat het selecteren, groeien, snoeien en beschermen van de stronken van deze gekapte bomen. Het is een snelle, goedkope en duurzame methode om de meest gedegradeerde landschappen weer groen te maken. De herstelde bomen leggen CO₂ vast, voorkomen erosie en zorgen ervoor dat water makkelijk de grond in kan trekken.

  • Graszaadbanken (Productie van grassen)

Graszaadbanken zijn kleine, afgezette stukken gemeenschappelijk land die worden gebruikt voor de productie van grassen en graszaden. De graszaadbanken worden beschermd tegen grazend wild en vee met behulp van een ‘levend hek’ wat bestaat uit dicht struikgewas. De graszaadbanken vormen een groene oase in een droge en kale omgeving! De graszaadbanken worden gemanaged en onderhouden door Masai vrouwengroepen in Kenia. Zodra de grassen groot genoeg zijn, produceren ze graszaden. Deze worden vervolgens door de vrouwen verkocht op de lokale markt of aan andere vergroeningsprojecten. Dit betekent meer inkomen voor de vrouwen en meer groen in andere gebieden, een win-win situatie.

 

  

Hoe steunen Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO Justdiggit?

Koning Aap, Shoestring en YourWay2Go gaan een jaarlijkse bijdrage leveren aan specifieke vergroeningsprojecten van Justdiggit in Centraal Tanzania. Deze projecten vinden voornamelijk plaats in de Singida regio, vlakbij de hoofdstad Dodoma. Het is belangrijk om hier te vergroenen, omdat deze regio geplaagd wordt door ernstige verwoestijning van de grond, terwijl meer dan 95% van de bevolking afhankelijk is van landbouw voor levensonderhoud.

Met onze steun kan Justdiggit een directe en meetbare impact maken in Singida. Dit doen ze door met behulp van Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en andere technieken droog en gedegradeerd land te herstellen. Dankzij onze bijdragen verwacht Justdiggit per jaar:

  • 853 hectare land te vergroenen;
  • Meer dan 31.000 bomen terug te brengen;
  • Meer dan 29,8 miljoen liter (regen-)water op te vangen;
  • 5790 ton CO2 uit de lucht te halen dankzij terugkerende vegetatie;
  • Een positieve impact te maken op het leven van meer dan 2800 mensen, door een verbetering van de bodemkwaliteit, waterbeschikbaarheid en oogstopbrengsten.

 


We stoten met zijn alleen steeds meer CO₂ uit. Onze gezamenlijke ‘CO₂-voetafdruk’ heeft een grote negatieve impact op de gezondheid van onze aarde. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om, bij aankoop van hun product of dienst, de mogelijkheid te bieden tot CO₂-compensatie. CO₂-compensatie kan zeker helpen tegen global warming, maar er is een effectievere manier: grootschalige vergroening! Daarom werken wij samen met Justdiggit. Bomen en vegetatie nemen namelijk veel CO₂ op, waardoor er minder in de lucht terechtkomt. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het broeikaseffect – en dat is hard nodig!  Wat de projecten van Justdiggit onderscheidt is dat ze geen bomen planten, maar natuurlijke vegetatie terugbrengen. Hierdoor verlagen ze niet alleen de CO₂ in de atmosfeer, maar verbeteren ze ook de water- en voedselzekerheid, biodiversiteit en het regionale en uiteindelijk wereldwijde klimaat.