introduction-image

Compensatie van CO2-uitstoot

Compensatie van CO2-uitstoot

Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO waren de eerste grote reisorganisaties die sinds 1 januari 2016 de CO2-uitstoot van alle reizen in zijn geheel compenseren. Vanaf 1 januari 2018 wordt jouw reis klimaatneutraal door te investeren in klimaatprojecten in Ghana, Taiwan en Thailand, in samenwerking met South Pole.

In het kort: CO2-compensatie van onze reizen

Wij compenseren standaard voor de merken Shoestring, Koning Aap en YourWay2GO de CO2-uitstoot van al onze reizen in zijn geheel, dus zowel de internationale vlucht als het bijbehorende landarrangement (accommodaties en vervoer). Daarnaast compenseren wij de CO2-uitstoot van ons kantoor en de studiereizen van ons personeel. Tenslotte worden ook alle reizen van onze Nederlandse reisbegeleiders gecompenseerd. Voor deze compensatie ondersteunen wij drie klimaatprojecten die dankzij de verkoop van CO2-certificaten broeikasgassen kunnen verminderen of vermijden. 

Hoe compenseren wij de CO2-uitstoot?

De uitstoot van schadelijke broeikasgassen (waaronder CO2) is een bedreiging voor onze aardbol en al die mooie plekken die we bezoeken. Daar willen we graag iets positiefs tegenover zetten. Dat doen we door de CO2-uitstoot, die we met onze reizen veroorzaken, elders helpen te vermijden. We hebben de gemiddelde CO2-uitstoot die vrijkomt bij onze reizen berekend en hebben in 2018 ruim 33.000 ton CO2 compenseerd. 

-  Dit staat gelijk aan ruim 4000 keer om de wereld vliegen
-  Of meer dan 170 miljoen kilometer autorijden
-  Ook zou je bijna 8000 zwembaden met CO2-gas kunnen vullen

Door het kopen van elk CO2-certificaat kan een project 1000 kg (1 ton) CO2 neutraliseren, wat zonder deze extra financiering niet mogelijk was geweest. En door te compenseren helpen we niet alleen het klimaat, maar ook maar liefst meer dan 33.000 mensen! Lees hieronder hoe dit werkt. 

Voor meer informatie over CO2-uitstoot en hoe dat zich verhoudt tot je dagelijks leven klik hier

Om welke projecten gaat het?

We ondersteunen drie projecten die door de Gold Standard gecertificeerd zijn. Dit betekent dat alle projecten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Niet alleen broeikasgassen worden verminderd, maar ook wordt duurzame ontwikkeling bevorderd en betere levensomstandigheden ontwikkeld.

Zonne-energie in Thailand / Siam solar energy Thailand

Thailand is een van de grootste energieverbruikers in Zuidoost-Azië en de een-na-grootste olie-importeur in deze regio. Duurzaam opgewekte energie is dus van essentieel belang om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. De zonnepanelen van het Siam project in Thailand wekken per jaar ongeveer 148.477 MWh groene stroom op waardoor schadelijke CO2-uitstoot vermeden wordt. In het centrum van Thailand, waar een zeer hoge zonne-intensiteit is, zijn op tien verschillende plekken zonnepanelen geïnstalleerd. Dankzij specifiek onze bijdrage hebben ruim 9.000 mensen nu toegang tot schone elektriciteit. 

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:

-  Het zonne-energieproject voorziet bijna 65.000 mensen in hun energiebehoefte
-  100 nieuwe banen gecreëerd
-  80.487 ton CO2 per jaar vermeden dankzij de zonnepanelen

                


Schone kookovens in Ghana / Toyola cookstove project

In Ghana wordt per capita het meeste houtskool van heel West-Afrika gebruikt. De houtskool die wordt gebruikt om te koken draagt ​​niet alleen bij aan de uitstoot van CO2, maar ook aan luchtvervuiling binnenshuis. Daarnaast veroorzaakt de houtkap voor de productie van houtskool ontbossing en woestijnvorming. De Toyola cookstoves/kookovens zijn zuiniger en schoner, waardoor ze bijdragen aan een schonere leefomgeving en minder houtkap. Door dit project te steunen, koken 8.000 mensen nu op een manier die beter is voor hun eigen gezondheid én duurzamer is.

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:

-  Gemiddeld geven huishoudens 50% minder geld uit aan houtskool sinds ze de Toyola kookoven/cookstove gebruiken
-  Verbetering van de gezondheid van vrouwen en kinderen door 80% reductie van rookontwikkeling tijdens het koken en meer tijd over voor vrouwen omdat de kookovens/cookstoves sneller koken
-  Ruim 200.000 ton CO2 per jaar vermeden dankzij het gebruik van de schone kookovens/cookstoves

Bekijk de video om ze zien hoe de cookstoves/kookovens gemaakt worden en de positieve impact die ze hebben!

                

 

Windkracht uit Taiwan / Guanyin wind project in Taiwan

Taiwan is sterk afhankelijk van geïmporteerde fossiele brandstoffen, die ongeveer voor 98% verantwoordelijk zijn voor de energievoorziening in het land. Daarom is er een grote behoefte aan schone energie die lokaal geproduceerd wordt. Het Guanyin wind project wekt op een duurzame manier schone energie op waardoor minder brandstoffen geïmporteerd en verbrand hoeven worden. Het project bestaat uit 19 wind turbines met een totaal vermogen van 43.7 MW. Door dit project te ondersteunen profiteren jaarlijks meer dan 4000 huishoudens van duurzaam opgewekte stroom. 

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:

-  142 GWh schone energie per jaar
-  Beurzen en trainingen voor lokale studenten, 13 nieuwe banen en milieuactiviteiten zoals het opruimen van stranden
-  Gemiddeld 110,293 ton CO2 per jaar vermeden

                

 

Klimaatneutraal in 2018: Wie en wat is South Pole?

South Pole ontwikkelt projecten die klimaatverandering tegengaan, de lokale bevolking ondersteunen en de natuur beschermen. South Pole is in 2007 als 'spin-off' van de technische universiteit in Zürich (ETH) door vijf studenten opgericht. Er werken nu 200 klimaatexperts wereldwijd aan het ontwikkelen van projecten en aan vele andere activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Inmiddels heeft South Pole meer dan 500 klimaatprojecten ontwikkeld. De meeste projecten zijn gecertificeerd met de Gold Standard en bevinden zich in ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Omdat er geen schakels zitten tussen South Pole en de ondernemers, ingenieurs en Ngo’s die het project dagelijks runnen, komt zo veel mogelijk geld direct bij de projecten terecht. Voor meer informatie over South Pole, kijk op www.southpole.com.

South Pole Group