introduction-image

Milieubeleidsverklaring-2017

Ellen Bulthuis
vrijdag 25 maart 2016

Milieubeleidsverklaring-2017

Onze activiteiten op het gebied van verantwoord reizen worden regelmatig geëvalueerd. In de milieubeleidsverklaring beschrijven wij hoe nu én in de toekomst de zorg voor duurzaamheid wordt toegepast in de bedrijfsvoering en in de aangeboden reizen. Duurzaamheid wordt breed gedragen!

Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO zijn toonaangevende reisorganisaties die gespecialiseerd zijn in het organiseren van reizen naar verre vakantiebestemmingen. Kwaliteit en service in combinatie met de natuurlijke leefomgeving, het culturele erfgoed en de lokale bevolking vormen de uitgangspunten voor onze reizen.

Missie duurzaamheid

Als aanbieder van avontuurlijke verre rondreizen hechten wij veel belang aan het verminderen van de druk die toerisme uitoefent op de natuurlijke en sociale leefomgeving van onze reisbestemmingen. Onze missie is dan ook het steeds meer en beter verwerven van duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen. Wij zijn een bedrijf dat streeft naar een constante verbetering op het gebied van verantwoord reizen. Regelmatig nemen wij onze eigen producten onder de loep en werken wij mee aan projecten, op zoek naar duurzame oplossingen.

Steeds meer mensen reizen en steeds vaker zijn de effecten van toerisme lokaal voelbaar. We weten allemaal dat reizen niet heel goed is voor de wereld! Maar als we dan toch reizen is het goed daarbij rekening te houden met milieu, mensen en cultuur, zodat reizen in de toekomst ook nog mogelijk is. We proberen het duurzame karakter van de reizen zoveel mogelijk te bevorderen en de negatieve effecten terug te dringen. Onze partners worden hierop geselecteerd, wij bieden zoveel mogelijk excursies aan die verantwoord zijn en hebben zoveel mogelijk contracten met accommodaties die maatregelen treffen om schadelijke effecten te minimaliseren.

Onze praktische maatregelen en activiteiten op het gebied van verantwoord reizen worden regelmatig geëvalueerd. In deze milieubeleidsverklaring beschrijven we hoe nu en in de toekomst de zorg voor het milieu wordt toegepast in de bedrijfsvoering en in de aangeboden reizen. Daarvoor hebben wij een DTO (duurzaam toeristisch ondernemen)-coördinator in dienst en een team wat zich hier sterk voor maakt.

Duurzaamheid wordt dus breed gedragen!

Dankzij ons beleid zijn wij de afgelopen jaren niet onopgemerkt gebleven! Niet alleen ontvingen we in 2013 en opnieuw in 2015, als één van de eerste ter wereld, het Travelife Duurzaamheidscertificaat voor reisorganisaties. We waren ook de trotse winnaar van de 'Groene Veer' (2014 én 2015), een prachtige beloning voor onze inzet op het gebied van verantwoord reizen. En in 2013 kregen wij de Rank a Brand Award, voor meest duurzame reisorganisatie. Geweldige prestaties, waar we erg trots op zijn!

Per onderdeel kun je, aan de hand van voorbeelden, in het vervolg van deze milieubeleidsverklaring lezen welke maatregelen wij nemen.

 

VERVOER

(Internationale) vluchten:

Het vliegtuig brengt je naar de mooiste plekken op aarde, maar is door de uitstoot van schadelijke gassen (waaronder CO2) ook een bedreiging voor al dit moois. Daar willen we iets positiefs tegenover zetten:

 • Per 1 januari 2017 zijn we v.w.b. onze CO2-compensatie overgestapt naar een nieuw project. Wij hebben gekozen voor het FairClimateFund, en het Baso Magogo project. Daar compenseren we niet alleen wat we tot dusver al deden, maar hebben we besloten het pakket uit te breiden: niet alleen de internationale vluchten en landarrangementen bij Koning Aap en Shoestring, maar ook die van YourWay2GO worden in het vervolg gecompenseerd. Duitse tak Entdeck die Welt doet eveneens mee.
  Kortom: het gehele bedrijf is vanaf 2017 100% CO2-neutraal! Meer informatie: http://feelingresponsible.org/nl-be/co2
 • De internationale vluchten voor zakenreizen, de studiereizen van het kantoorpersoneel en de internationale vluchten van onze reisbegeleiders worden eveneens op bovenstaande manier gecompenseerd.
 • Het gratis ticket (ter waarde van maximaal 575 euro) dat standaard aan het personeel wordt gegeven moet volgens de voorwaarden verplicht op bovenstaande manier worden gecompenseerd.
 • Indien mogelijk (Berlijn/Parijs/Frankfurt) wordt de voorkeur gegeven aan reizen met de trein in plaats van het vliegtuig.
 • Een deel van onze Belgische reizigers vertrekt vanaf Schiphol en klanten ontvangen daarvoor een treinkaartje.
 • Indien een keuzemogelijkheid bestaat kiezen wij voor onze intercontinentale vluchten voor luchtvaartmaatschappijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij zijn helaas vaak niet in staat om hoge eisen te stellen aan de luchtvaartmaatschappijen. Voor lange afstanden hebben we vaak geen andere keus dan het vliegtuig als vervoermiddel.

Lokaal vervoer:

 • Soms gebruiken wij openbaar vervoer op onze reizen. Hierbij gaat het om (luxe) nachtbussen (lange trajecten) of treinreizen. Indien mogelijk wordt hier de voorkeur aan gegeven boven binnenlandse vluchten.
 • Lokaal vervoer dat tijdens onze reizen gebruikt wordt, wordt geregeld door onze lokale agenten. Zij dragen zorg voor milieuvriendelijk vervoer en worden door ons regelmatig op het belang hiervan gewezen. Hoever men daarin is, is erg afhankelijk van het land en de agent zelf. Men probeert over het algemeen zoveel mogelijk de laatste modellen voertuigen te gebruiken, die het minste CO2 uitstoten, en men probeert deze voertuigen regelmatig te vernieuwen.

Voorbeelden:

 • Onze agent in Thailand heeft een gps-systeem waarbij de snelheid en het zonder relevante reden de motor laten draaien in de gaten wordt gehouden.
 • Alle bussen die wij gebruiken op onze reizen in Sri Lanka zijn, als eerste wagenpark in Azië, internationaal gecertificeerd en CO2 neutraal.

VERBLIJF

Algemeen:

 • Onderweg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kleinschalige accommodaties en restaurants die in handen zijn van de lokale bevolking. Dit komt de economie ter plaatse ten goede.
 • We reizen individueel (= minimaal 2 personen) of in kleine groepen, wat de impact op het milieu aanzienlijk beperkt. Het gaat bij Koning Aap om groepsgroottes van maximaal 18 personen en op safarireizen in Afrika van maximaal 20 personen. Bij Shoestring gaat het om maximaal 24 personen en op safarireizen eveneens om maximaal 20 personen.
 • Wij stimuleren en adviseren onze lokale agenten om accommodaties te gebruiken die het milieu zo min mogelijk schaden. Zij hebben hiervoor richtlijnen over het verduurzamen van accommodaties ontvangen (trainingshandboeken, filmpjes van Travelife en de Travelfoundation).
 • Verdere voorwaardes voor het gebruik van duurzame accommodaties staan in de ‘Code of Conduct’ die door de lokale agenten is ondertekend (zie verderop).
 • De sociale component is een belangrijk aspect. Wij gebruiken over het algemeen kleinschalige accommodaties, vaak familiebedrijven, die niet altijd aan alle milieunormen voldoen. Dit heeft soms met gebrek aan (financiële) middelen te maken. Uit sociaal oogpunt prefereren wij echter het werken met deze hotels omdat een of meerdere families van de inkomsten leven. Veel grote hotelketens hebben een hoogstaand milieubeleid maar zijn voor ons soort reizen vaak te duur, of stroken niet met het avontuurlijke en lokale karakter wat wij beogen te bereiken met onze reizen.
 • Volgens onze lokale agenten hebben al veel accommodaties duurzame maatregelen getroffen, zoals het installeren van zonnepanelen en het recyclen van afval. Verder hebben een aantal van onze kleinschalige accommodaties geen airconditioning of zwembad, wat de milieuschade aanzienlijk beperkt.

Voorbeelden:

 • In Peru en Ecuador maken wij in een aantal gevallen gebruik van accommodaties met een Smart Voyager certificaat. Deze hotels doen aan gescheiden water- en afvalrecycling, energiebesparing en het gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen en bouwmaterialen die een beperkte invloed hebben op het milieu. Bovendien wordt personeel uit nabijgelegen dorpjes ingehuurd en worden door middel van cursussen, werk en gezondheidsmaatregelen betere leefomstandigheden gecreëerd. Een aantal accommodaties in Thailand heeft het Thaise Green Leaf certificaat. In Costa Rica heeft het merendeel van onze accommodaties een zogenaamd ‘Certificate of Sustainable Tourism’ (lokale certificering).
 • We werken in de Pantanal en de Amazone niet met hotels die de afvoer van het riool ongezuiverd in de rivieren of het grondwater lozen.
 • Bij onze reizen door Zuid India kun je op onze website een brochure met tips lezen, voor een verantwoord bezoek aan de zogenaamde 'houseboats' op de Backwaters.
 • Onze agent in Sri Lanka organiseert workshops voor accommodaties op het gebied van afval, energie- en waterhuishouding.
 • Onze agent in India heeft (onder andere) workshops gegeven aan accommodaties over kinderprostitutie en hoe dit te voorkomen. De agent in Thailand en Cambodja werkt zoveel mogelijk samen met accommodaties die geassocieerd zijn met ChildSafe, een organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van kinderprostitutie. In Thailand gaat het om ons hotel in Bangkok, in Cambodja geldt dit voor 80% van de hotels die wij gebruiken.
 • Voor wat betreft het Afrikaanse continent geven wij op onze websiteadvies over verminderd watergebruik in de accommodaties.
 • Bij YourWay2GO gebruiken we in Costa Rica de Selva Bananito Lodge. Deze lodge wordt geroemd om z’n inzet op het gebied van natuurbehoud, watermanagement én het betrekken van de lokale bewoners bij projecten zodat ook zij profiteren van het (eco)toerisme. Bekijk het filmpje van Selva Bananito

Kamperen en ‘homestays’:

 • Tijdens onze kampeerreizen hebben wij zogenaamde safarispelregels opgesteld. Zo kunnen reizigers zelf een steentje bijdragen aan het behoud van kwetsbare gebieden. De regels gaan bijvoorbeeld over het gedrag van reizigers en chauffeurs tijdens safari’s, afvalverwerking en zuinig zijn met water. Er wordt op gas gekookt, zodat we het gebruik van hout of houtskool beperken. Over het algemeen worden 20-30 liter watertanks meegenomen, zodat reizigers niet overal losse flesjes water hoeven te kopen. Dit geldt voor al onze kampeerreizen en kampeerovernachtingen in Zuid(elijk)-Afrika, Oost-Afrika, Soedan, Ethiopië en Madagaskar.
 • Op sommige bestemmingen zoals in Peru, Cuba, Nicaragua, Nepal, Vietnam, Japan, Thailand (tijdens optionele trektocht), Kazachstan, Kirgizië, Bhutan, Tadzjikistan, Georgië en Oezbekistan wordt een nacht (of meerdere nachten) bij de lokale bevolking thuis verbleven. Niet alleen is het contact met een lokale familie leerzaam en leuk, de bevolking krijgt zo vaak broodnodige neveninkomsten naast hun gewone werkzaamheden. Van belang is dit goed te organiseren zodat inkomsten evenredig verdeeld worden over de gemeenschap.

VERMAAK

Dieren en natuur:

 • Dankzij de werkgroep ‘dierenwelzijn’ van de ANVR (waar wij onderdeel van uit maakten) ligt er een duidelijke lijst met ‘do’s en don’ts’ als het gaat om excursies waarbij dieren betrokken zijn. Deze lijst is verspreid onder agenten, reisbegeleiders en personeel en is op onze website gepubliceerd.
 • Dieronvriendelijke excursies worden sinds 2013 niet meer actief aangeboden. Ritten op olifanten, zwemmen met dolfijnen, rijden op struisvogels en bezoekjes aan tijger- en krokodillenfokkerijen zul je niet terugvinden in ons aanbod. Andere dieronvriendelijke excursies, zoals excursies waarbij dieren in gevangenschap worden gehouden (dierenshows, dierencircussen e.d.) hebben wij überhaupt nooit actief aangeboden.

Voorbeelden:

 • In Sri Lanka en Thailand gaan wij naar speciaal geselecteerde olifantenprojecten waar geen olifantenritten worden aangeboden.
 • Wij raden helikoptervluchten bij o.a. de Iguaçuwatervallen (Brazilië/Argentinië) niet aan. Het geluid en de vervuiling hebben een negatief effect op de dieren en vogels in de omliggende jungle.
 • Tijdens safari’s zorgt onze lokale agent ervoor (door middel van voorlichting aan chauffeurs en reisbegeleiders) dat de impact op het natuurlijke ecosysteem zo klein mogelijk is.

Mensen:

 • ‘Gevoelige’ excursies leiden naar inheemse dorpen of arme gebieden (‘favela’ tours bijvoorbeeld). Voor een goed (en duurzaam) verloop staat of valt alles bij de organisatie ter plekke, en de begeleiding van de lokale gids. Onze lokale agenten spelen in deze selectie een grote rol. De agenten geven aan dat zij de negatieve invloed proberen te beperken door professionele lokale touroperators uit te kiezen. Vaak is er iig een positieve economische impact in de regio. Die ligt vooral in het gebruik van lokale faciliteiten zoals gidsen, restaurants, winkels en accommodaties.
 • Wij maken soms gebruik van zogenaamde ‘Community Based Tourism’ initiatieven. Zoals bijvoorbeeld in Arequipa (Peru).
 • Voorbeelden van duurzame excursies bij YourWay2GO zijn onder andere de Tamarind Gardens in Sri Lanka. Dit is een project waarbij reizigers een dagje kunnen meelopen op een boerderij en de inkomsten naar de lokale bevolking gaan. In Indonesië steunen wij een programma in Tambanan waar mensen als leraar voor de klas mogen staan om te vertellen over hun leven in Nederland. Ook hier gaan de opbrengsten naar de lokale bevolking. Eveneens in Indonesië organiseren we een surfles waarvan de opbrengst naar het ‘Soul Surf Project’ gaat, dat voor weeskinderen een leuke surfdag organiseert.

LOKALE AGENTEN

 • We stimuleren dat lokale agenten een duurzaamheidscertificaat (Travelife, Tourcert of lokaal) bemachtigen. Dit houdt in dat ze beoordeeld zijn op het gebied van duurzaam toeristisch ondernemen. Een reisorganisatie moet voor het behalen van een certificaat voldoen aan strenge criteria op het gebied van duurzaamheid (in de breedste zin van het woord). Het zorgt er ook voor dat we binnen de keten steeds duurzamer worden.
 • Bij de samenwerking wordt sterk de voorkeur gegeven aan agenten die gecertificeerd zijn. De selectie van onze agenten en leveranciers vindt, voor zover mogelijk, mede plaats op basis van de prestaties die onze partners leveren op het gebied van milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Indien wij teveel negatieve signalen opvangen over een agent zal dat reden zijn om de samenwerking te beëindigen.
 • We hebben geïnventariseerd wie van onze lokale agenten al gecertificeerd zijn (15 agenten) en wie onderweg zijn (11 agenten).
 • In de contracten met onze agenten is een bijlage toegevoegd, een zogenaamde ‘Code of Conduct’. Met deze ‘Code’ maken we de agenten bewust van de richtlijnen die we hanteren op het gebied van verantwoord ondernemen. Deze bijlage is door (bijna!) al onze agenten ondertekend.  
 • Een flink deel van onze agenten heeft de lokale Travelife training gevolgd. Dit is een 2-daagse internationale training op het gebied van duurzaamheid. In de volgende landen waren onze lokale agenten aanwezig: Thailand, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Nepal, Mongolië, Bhutan, Kirgizstan, Tajikistan, Kenia, Madagaskar, Zuid-Afrika, Nicaragua, Colombia, Suriname, Brazilië en Bolivia/Peru.
 • We maken onze leveranciers en lokale agenten bewust van de richtlijnen die we zelf hanteren op het gebied van verantwoord reizen. Dit gebeurt mondeling tijdens onze 2-jaarlijkse agentenbijeenkomst en door het jaar heen per mail en nieuwsbrief. Daarnaast is er over en weer communicatie over diverse duurzame onderwerpen op basis van commentaar van onze klanten, eigen personeel en reisbegeleiders.
 • Wij streven naar een lange en duurzame samenwerking met onze lokale agenten, omdat dat in de praktijk leidt tot de beste reizen.

PROJECTEN

In samenwerking met onze lokale agenten steunen wij een aantal projecten. Aangezien onze leveranciers een grote rol spelen in het onderhouden en ondersteunen van deze projecten hebben we er alle vertrouwen in dat de bijdragen goed terecht zullen komen. Een paar van deze projecten kan worden bezocht door de reizigers maar dit is niet het uitgangspunt geweest in de selectie. Wij verdelen jaarlijks € 12.500 over onderstaande projecten: 

 1. New Day Foster Home (China)
 2. SAFA Senior House (Egypte)
 3. Karigari Project (India)
 4. Shree Pancha Kanya School (Nepal)
 5. Corcovado Foundation (Costa Rica)
 6. Club Deportivo (Colombia)
 7. Ngwavuma Mpontshini School (Zuid-Afrika)
 8. Ibu Harnik Weeshuis (Indonesië)
 9. Stichting Tolong Flores (Indonesië)
 10. Primate Rescue Center (Vietnam)
 • Ook onze reizigers dragen een steentje bij: in 2013 hebben een aantal klanten hun vaste klantenkorting omgezet naar een donatie ter waarde van € 1015,- aan de Shree Pancha Kanya School in Nepal. In 2014 ging eveneens een flinke bijdrage naar deze school: € 1225,-. Vanaf 2015 kunnen klanten hun vaste klantenkorting doneren op een project naar keuze. Het gaat hierbij om een bedrag van € 3640,-, te verdelen over diverse projecten. In 2016 ging dat bedrag helaas naar beneden, naar € 1400,-. In 2017 zullen wij inventariseren hoe we dit bedrag kunnen verhogen.
 • Elk jaar evalueren wij de projecten aan de hand van (jaar)verslagen. Wij steunen deze projecten op ethische gronden en niet op basis van politieke motieven.
 • Tijdens onze reizen worden veel projecten aangedaan. Vaak op initiatief van de reisbegeleiders, soms op initiatief van de agent of van ons. Deze projecten vallen dus buiten de bovengenoemde projecten. Bovendien zijn veel van onze lokale agenten naast bovengenoemde projecten ook betrokken (in meer of mindere mate) bij andere projecten.

VRIJWILLIGERSWERK

Met AapHelptMee en [email protected] worden reizigers in de gelegenheid gesteld om iets (meer) te betekenen voor een reisbestemming. Door middel van vrijwilligersprojecten die als verlenging (minimaal een week) aan een reis kunnen worden geboekt. Dit is mogelijk in onderstaande landen: 

 • Thailand: Elephant World in Kanchanaburi
 • Ecuador: opvangcentrum voor apen bij Tana 

Door voortschrijdend inzicht zijn wij zeer terughoudend geworden in het aanbieden van vrijwilligerswerk, met name als het gaat om vrijwilligerswerk met kinderen.


SAMENWERKINGSVERBANDEN
We hebben een aantal samenwerkingsverbanden met organisaties die zich sterk maken voor duurzaamheid. Het gaat hierbij om:

 • IFAW (International Fund for Animal Welfare). Wij dragen de ‘Denk Goed Na!’ campagne uit. Deze campagne is bedoeld om reizigers te behoeden voor het aankopen van foute souvenirs, gemaakt van bedreigde diersoorten (o.a.).
 • ECPAT. In 2013 en opnieuw in 2017 tekenden wij samen met ECPAT de Child Protection Code. Met deze ondertekening verplichten wij ons actief mee te werken aan de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden en het vergroten van bewustwording over dit onderwerp.
 • TE GAST IN. Wij werken voor wat betreft Koning Aap samen met TE GAST IN, die voor ons een deel van de achtergrondinformatie over de reisbestemming samenstelt. Zo kom je meer te weten over de lokale bevolking en ben je altijd goed op de hoogte van wat je beter wel én beter niet kunt doen.
 • TOFT (Travel Operator for Tigers Campaign). TOFT houdt zich bezig met bescherming van de tijger (en andere diersoorten) in India en Nepal. Wij bieden bij Koning Aap een aantal India reizen aan die parken bezoeken waar zich tijgers bevinden. Hiervoor verrekenen wij 25 euro per reiziger, dit geld gaat rechtstreeks naar TOFT. Verder is onze lokale agent in India eveneens aangesloten bij TOFT.
 • STICHTING SPOTS. Bescherming van katachtigen in (Zuidelijk) Afrika en Azië. Wij steunen Stichting Spots in deze strijd.
 • MVO – netwerk toerisme. Het Netwerk Toerisme van MVO Nederland is een samenwerking tussen reisorganisaties, toeristische opleidingen, NGO’s en overheid die door kennisuitwisseling, inspiratie en het ontwikkelen van initiatieven duurzaam toerisme willen bevorderen in de toeristische sector.

Wij participeren in werkgroepen (vaak in ANVR verband), zoals die er in het verleden zijn geweest aangaande dierenrechten en een reisbegeleiderstraining. Verder zijn wij onderdeel van de zogenaamde ‘koplopersgroep’ als het gaat om verantwoord reizen.

Wij zijn onderdeel van de zogenaamde CARMATOP: in 2013 zijn we, samen met onder andere 16 Nederlandse touroperators en 2 hogescholen, in een meerjarig project gestapt dat zich ten doel heeft gesteld de kooldioxide-emissies van reispakketten eenvoudig in kaart te kunnen brengen. Met als doel die informatie ook duidelijk naar de consument te kunnen communiceren en reispakketten te kunnen verbeteren voor wat betreft hun uitstoot. Per 1 april 2017 zijn alle reizen van Koning Aap en Shoestring met de calculator berekend op de CO2-uitstoot. 

Ook hiervoor vielen we in de prijzen, want in 2015 ontvingen we, samen met de partners, hiervoor een ‘Groene Veer’. Dit is een prijs voor meest duurzame initiatief in de reisbranche.


INFORMATIE AAN ONZE REIZIGERS

Website en brochure:

 • Op 1 april 2016 hebben wij een website die ons duurzaamheidsbeleid tot onderwerp heeft gelanceerd: ‘Feeling Responsible’ genaamd (www.feelingresponsible.org). Alle informatie over het benadrukken van het groene karakter van onze reizen voor alle labels (Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO) op een plek!
 • In de brochure van Koning Aap zijn 2 bladzijdes gewijd aan duurzaamheid.
 • Het besluit om voor Shoestring geen aparte brochure meer te publiceren heeft tot een papierbesparing geleid. YourWay2GO heeft nooit een eigen brochure gehad.
 • Al geruime tijd versturen wij geen papier meer naar onze klanten in de vorm van facturen en/of reisdocumenten/reisbescheiden. Wij gebruiken alleen gedigitaliseerde dossiers. Onze klanten krijgen een persoonlijke inlogcode voor de zogenaamde ‘mijn site’, een persoonlijke site waar alle informatie (vertrekbrief, e-tickets, hotellijsten, tips voor de reiziger etc…) op terug te vinden is.
 • Alle reisinformatie is uitgebreid op onze website terug te vinden. Wij profileren ons al geruime tijd als een reisorganisatie met een grote focus op het internet als informatiecentrum.
 • Op de website worden diverse ‘duurzame’ tips vermeld (in de breedste zin van het woord: leuk/authentiek/anders!). Deze staan genoemd onder de kop Écht op reis? (Koning Aap) en Hoe groen kun je gaan? TIP (Shoestring). Deze tips vind je terug in de dag tot dag beschrijving van de meeste reizen. Het gaat om ongeveer 3 tot 4 onderwerpen per reis die worden uitgelicht.
 • Bij Koning Aap wordt op de homepage van onze diverse reizen verwezen naar pagina’s die gaan over CO2 compensatie, de projecten die wij steunen, tips voor reizigers en Travelife. Ook komen deze links terug in de dag tot dag beschrijvingen. Bij Shoestring gaat het om links op de diverse homepages naar ons algemene beleid, de projecten en tips voor reizigers. Deze links komen eveneens terug in de dag tot dag beschrijvingen. Zo krijgt duurzaamheid een bredere plek op onze websites!
 • Ook onder het kopje ‘bewust op reis’, onder ‘meer reisinfo’ staat specifieke landeninformatie vermeld. Bijvoorbeeld ‘safaritips’ bij de Afrika reizen.

Op reis:

 • Op de website vinden onze reizigers tips terug over hoe de eigen ‘CO2-voetprint’ tijdens de reis verminderd kan worden. Verder gaan de tips (o.a.) over wat te doen bij bedelen, het fotograferen van mensen, de afvalscheiding (indien mogelijk) en het bewust en zuinig omgaan met elektriciteit en water in de accommodaties en tijdens de reis.
 • Over het algemeen zijn onze reizigers milieubewust en begaan met de lokale normen en waarden van een land. Een van de ‘unique selling points’ van onze reizen is het contact met de lokale bevolking, wat zich uit in bepaalde excursies, het eten in lokale restaurants, het kopen in lokale winkels, het gebruik maken van openbaar vervoer etc…Een belangrijke factor kortom in het steunen van de lokale economie.

Divers:

 • Op beurzen en informatiedagen van Koning Aap en YourWay2GO worden duurzame linnen tasjes uitgereikt. Dus geen papier of plastic!

(LOKALE) REISBEGELEIDERS

 • Vanaf 2013 hebben wij meer energie besteed aan de bewustwording onder reisbegeleiders (indien nodig!). We hebben lokaal trainingen gegeven in Thailand en India (2013), Marokko en Zuid-Afrika (2014) en Cuba (2015). In 2017 staan Bolivia en Peru op de planning, naast Sri Lanka. Naast de ‘gewone’ training wordt ruim aandacht gegeven aan duurzaamheid door een anderhalf/ twee uur durende brainstormsessie op basis van praktijkvoorbeelden. Ook krijgt ECPAT de nodige aandacht.
 • In 2014 hebben wij 3 trainingsdagen gegeven aan de Nederlandse en Belgische Koning Aap reisbegeleiders, waarin anderhalf uur werd ingeruimd voor duurzaamheid: in de vorm van een presentatie en een brainstormsessie. In 2015 heeft ECPAT tijdens de trainingsdagen een presentatie gehouden en in 2016 de duurzaamheid coördinator met een update van ons beleid. In maart 2017 zijn de Nederlandse reisbegeleiders getraind, waarbij zowel de hieronder genoemde ‘Leading the Way’ training een rol speelde, als het FairClimateFund een presentatie heeft gegeven met uitleg over het Baso Magogo project.
 • Veel van onze reisbegeleiders zijn zich bewust van de impact die reizigers kunnen hebben en doen daar ook al alles aan om dat te minimaliseren. Zij stellen ons op de hoogte van eventuele misstanden (voor wat betreft excursies en hotels). Het belang van betrokken reisbegeleiders is evident omdat zij de mensen zijn die lokaal het best op de hoogte zijn en deelnemers het best kunnen inlichten.
 • Shoestring en Koning Aap (deels) werken met lokale reisbegeleiders, die Engels spreken. Dit geeft mensen de gelegenheid een land écht goed te leren kennen. Voor onze klanten geeft dit aspect een meerwaarde aan de reis. Daarnaast steunen we hier de lokale economie mee.
 • In het geval dat wij met lokale (Nederlands- en Engelstalige) reisbegeleiders werken worden ze veelal door onze lokale agenten opgeleid, ook op het gebied van duurzaamheid (vaak door middel van workshops). Over het algemeen zijn handboeken op dit gebied beschikbaar.
 • Reisbegeleiders hebben een eigen Facebookpagina waar ze contact met elkaar kunnen hebben en wij allerhande informatie (onder meer op het gebied van duurzaamheid) op kwijt kunnen.
 • Alle reisbegeleiders zijn op de hoogte gesteld van de duurzaamheidstraining die speciaal voor hen is ontwikkeld (door de Travel Foundation UK, ANVR, Sawadee, SNP en Koning Aap/Shoestring), genaamd ‘Leading the Way’. Nederlandse reisbegeleiders moeten dit verplicht doen, voor 1 juli. Lokale agenten zijn op de hoogte gesteld en moeten eigen reisbegeleiders en gidsen stimuleren. Eens in de zoveel tijd stuurt de Travel Foundation updates, zodat we weten waar we staan. De eerste update kwam in april 2017 binnen en zag er veelbelovend uit. 

STUDENTEN

2016

 • Een student van InHolland heeft de ervaringen van onze Koning Aap klanten met betrekking tot homestays onderzocht. Dit is in het kader van haar afstudeerscriptie. Wat kunnen we doen om de communicatie te verbeteren, zodat reizigers de beste ervaring hebben?
 • Twee studenten van de Wageningen Universiteit hebben de financiële impact van twee Shoestring groepen in India gemeten. Hoe en waar geven onze klanten geld uit? Wat is de rol (hierin) van onze lokale reisbegeleider en agent?

INTERNE MILIEUZORG

Algemeen

 • Het duurzaamheidsteam (DTO-team) bestaat uit leden van verschillende afdelingen binnen het bedrijf (product groepen, touroperating groepen, verkoop groepen, marketing en YourWay2GO). Het is dus zeer eenvoudig om iemand te benaderen met vragen over het onderwerp.
 • De DTO-coördinator is in het bezit van een Travelife diploma, behaald na het succesvol afronden van de Travelife duurzaamheidstraining.
 • Ons personeel wordt gestimuleerd om met het openbaar vervoer of per fiets naar het werk te komen. De compensatie hiervoor is gunstig. Het merendeel van onze medewerkers komt dan ook met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk.
 • We zijn ervan overtuigd dat de zorg voor het milieu van belang is voor al onze medewerkers. Een lijst met tips om intern duurzaam te opereren is meerdere malen per mail verspreid onder het personeel. Soms wordt een presentatie gegeven (ECPAT/Trees for All/FairClimateFund). Relevante informatie over projecten, vrijwilligerswerk etc….wordt per mail gecommuniceerd.
 • Diverse personeelsleden hebben de ECPAT-cursus rond ‘the Code’ voltooid.
 • Fruitful Office: op ons kantoor eten wij 2x per maand fruit van Fruitful Office. Naast dat dit lekker is, dragen wij zo ook een steentje bij aan een betere wereld. Wij steunen hiermee namelijk de campagne: ‘Planting Fruit Trees in Africa’.
 • Natuurwerkdag: sinds 2013 doen wij jaarlijks mee aan de Natuurwerkdag. Wij houden het dicht bij huis! Tijdens de Natuurwerkdag werk je mee aan het behoud en herstel van natuur en landschap in eigen land. In 2013 werkten wij in Middenduin (bij Overveen) en sindsdien bij de Lange Bretten in Amsterdam. In 2017 staat naast deze natuurwerkdag een strandopruimdag op de planning. 

Duurzame inkoop en afvalverwerking

 • Wij proberen het gebruik van verbruiksgoederen en wegwerpartikelen binnen ons kantoor zo beperkt mogelijk te houden. Al het gebruikte papier wordt zoveel mogelijk dubbelzijdig geprint en er wordt gebruik gemaakt van kladpapier. Ons printpapier (minstens 90% van ons papiergebruik) heeft het PEFC-keurmerk. Gebruikt papier wordt gescheiden van restafval ingezameld en opgehaald.
 • Ons personeel en onze klanten drinken niet uit plastic bekertjes maar uit stenen mokken en glazen.
 • Bij de inkoop van goederen voor intern gebruik geven wij de voorkeur aan producten met een duurzaamheidskeurmerk. 100% van onze koffie en thee heeft een fairtrade keurmerk. Viermaal per jaar doen wij aan ‘bulk purchasing’ bij de Makro. Dat bespaart tijd, benzinekosten en verpakkingsmateriaal.
 • Bij de aanschaf van nieuw meubilair wordt deels tweedehands ingekocht. Er worden weinig nieuwe spullen gekocht en veel wordt intern hergebruikt.
 • Wij scheiden glas en plastic van het restafval. Ook batterijen en cartridges worden apart verzameld, weggebracht en gerecycled.

Energie en water

 • In ons kantoor maken wij sinds 1 januari 2013 gebruik van 100% groene energie.
 • In ons kantoorpand hebben we T5-verlichting (led). Dit is energiezuinige verlichting, die per blok aan- en uitgeschakeld wordt door aanwezigheidsdetectie (sensorschakeling). Zogenaamde ‘timers’ dus, na verloop van tijd gaat het licht uit als een ruimte niet gebruikt wordt. Na kantooruren wordt alle verlichting in ons kantoor uitgeschakeld. Verder zijn elektra-tussenmeters geplaatst, zodat per afdeling gemeten kan worden wat het energieverbruik is.
 • Sinds 2013 is op iedere verdiepingsvloer van ons pand een gescheiden elektratussenmeter ten behoeve van het meten van het elektraverbruik van alleen ons bedrijf (dus niet de andere huurders van het pand) geplaatst.
 • Werknemers schakelen zelf hun computers volledig uit en zetten deze niet op stand-by. Ditzelfde geldt voor de printers. Bij het aanschaffen van nieuw kantoorapparatuur (monitors, computers, kopieerapparatuur, etc.) wordt de voorkeur gegeven aan ‘low energy equipement’.
 • Zowel voor het elektra-, gas- en watergebruik hebben wij sinds 2014 een systeem geïmplementeerd wat dit meet. Hiermee hebben we een accuraat meetinstrument dat bijhoudt wat elk jaar verbruikt wordt, en kan aan de hand daarvan dit verbruik worden bijgesteld.

Brochure (alleen Koning Aap)

 • De brochure wordt gedrukt bij een drukker die strenge milieunormen hanteert. De drukker is in het bezit van Forest Stewardship Council (FSC) certificering en maakt gebruik van FSC-papier dat voor het overgrote deel hergebruikt kan worden.
 • Wij werken met een ‘vraag gestuurd’ distributiebeleid als het gaat om de brochures. Klanten die de afgelopen 3 jaar een reis hebben geboekt en aan hebben gegeven een brochure te willen ontvangen krijgen die toegestuurd. Klanten kunnen op onze website ook aangeven dit niet meer te willen. Zij worden dan uit ons adressenbestand gehaald.