introduction-image

Ibu Harnik kinderopvang / Stichting Tolong Flores (Indonesië)

Flores, Indonesië

Waar zet dit project zich voor in?

Ibu Harnik vangt ongeveer 42 kinderen op waarvan de ouders op het land werken. Samen met onze lokale agent ondersteunen wij dit project.

Ook steunen wij Tolong Flores, een stichting die door een clubje van oud-reizigers is opgericht. Deze stichting zet zich in voor de verbetering van het onderwijs op scholen in Flores. Wij waren vlak na de start de eerste sponsor!

Waar gaan de donaties naartoe?

Ibu Harnik

Van onze bijdrage aan Ibu Harnik worden onder andere schooluniformen, -tassen, en -boeken gekocht. Sinds 2015 wordt de bijdrage vooral gebruikt voor de aanschaf van nieuwe kleding en schoenen.

In 2020 werd er door ons een actie gestart om geld in te zamelen voor verschillende landen die leden onder de Coronacrisis, waaronder Indonesië. Deze donatie ging volledig naar verschillende lokale reisbegeleiders, hun werk viel weg omwille van de wereldwijde pandemie, zo konden zij in hun levensonderhoud blijven voorzien.

In 2021 is er ook gedoneerd, deels aan Ibu Harnik in Kalibaru en deels aan de Widya Guna Foundation. Bij Ibu Harnik ging de donatie vooral naar aankopen van sokken, schoenen, schooluniformen en schoolmateriaal voor 15 kinderen.

 

 

Tolong Flores

Stichting Tolong Flores steunt twee basisscholen in de omgeving van Labuhan Bajo op het Indonesische eiland Flores (namelijk in Gorontalo en Nanga Nae). Tolong Flores werd in 2011 door een clubje van onze oud-reizigers opgericht. Wij waren vlak na de start de eerste sponsor.

De ondersteuning aan de Stichting Tolong Flores bestaat vooral uit het aankopen van les- en spelmateriaal voor de kinderen, alsook meubilair en computers. De scholen dienen jaarlijks een begroting in en het bestuur van de stichting maakt een keuze over wat wordt aangekocht. De scholen worden jaarlijks bezocht om een goed beeld te krijgen van wat noodzakelijk is om te worden aangeschaft.

Beheersing van de Engelse taal geeft betere mogelijkheden op het volgen van middelbaar onderwijs en uiteindelijk het volgen van een beroepsopleiding bijvoorbeeld in het toerisme. Hiervoor is stichting Tolong Flores een samenwerking aangegaan met stichting Educhild. Zij steunen een MBO-opleiding voor toerisme in Labuhan Bajo.

Op de scholen in Gorontalo en Nanga Nae wordt inmiddels Engelse lesgegeven door leerkrachten die financieel ondersteund worden door Koning Aap, Shoestring en YourWay2GO. Daarnaast zijn er onderwijsmaterialen aangeschaft die goed onderwijs in de Engelse taal mogelijk moet maken. Op beide scholen zijn er inmiddels twee leerkrachten die de Engelse les na schooltijd verzorgen. Meer informatie over de scholen vind je hier.

Onze bijdrage wordt altijd specifiek gebruikt voor het jaarsalaris van een leerkracht Engels, voor een van de scholen die door de stichting wordt gesteund. Hij geeft na schooltijd drie lessen Engels per week aan het onderwijsteam van Nanga Nae.

 

 

Widya Guna Foundation

Ook de Widya Guna Foundation ontving van ons een donatie in 2021, op verzoek van onze lokale agent Happy Trails. Widya Guna is een onderwijs- en activiteitencentrum voor mindervalide kinderen in Ubud (Bali). De donatie werd gebruikt om workshops te realiseren, alsook een café voor oudere kinderen met speciale noden. Momenteel zorgen ze voor 10 mindervalide personen ouder dan 20 jaar, en voor 30 kinderen jonger dan 20 jaar. Onze lokale agent werkt ook al enkele jaren met dit project samen.

 

Ambassadeurs

Marisa Luijks

Marisa Luijks

Amsterdam

Help je mee?

Help dit lokale project met een donatie via overboeking. Hier zitten geen extra kosten aan vast, dus jouw volledige donatie wordt aan het project besteed.