introduction-image

Shree Secondary Schools (Nepal)

Nuwakot, Nepal

Waar zet dit project zich voor in?

Onze lokale agent in Nepal helpt een aantal scholen met leerkrachten, schoolbibliotheken en computers. Het project richt zich op het opzetten van computerlokalen in meerdere scholen in het platteland van Nepal. Het doel is om kinderen betere toegang te geven tot kennis van en vaardigheden in technologie, wat steeds belangrijker wordt in de hedendaagse samenleving. De fondsen worden gebruikt om computers, computeraccessoires, meubels en andere benodigdheden aan te schaffen om deze lokalen op te zetten. Ook kunnen de fondsen worden gebruikt om docenten in te huren en op te leiden die de kinderen kunnen leren hoe ze computers en andere technologische hulpmiddelen kunnen gebruiken. Het uiteindelijke doel is om een leeromgeving te bieden die technologische geletterdheid bevordert en kinderen uitrust met de nodige vaardigheden om te slagen in het huidige digitale tijdperk.

Waar gaan de donaties naartoe?

Shree Pancha Kanya Secondary School, Nuwakot

De aardbeving in Nepal van 2015 heeft veel schade veroorzaakt, waardoor alle donaties daarna gebruikt worden voor de wederopbouw van het schoolgebouw. Wij steunen dit project door in de Shree Pancha Kanya School zorg te dragen voor de kozijnen en ramen. Het is moeilijk studeren als het koud is en regent! Het meubilair (oud en in slechte staat) verdient de komende jaren ook meer aandacht. Net als 'nieuwe' computers!

In 2017, 2018 en 2019 is onze donatie gebruikt voor de wederopbouw van het schoolgebouw. Er zijn deuren, kozijnen, ramen en verf aangeschaft. Ook is er het nodige werk verricht met verven, stucen en zijn er pilaren, wanden, plafonds en een toilet geplaatst.

Er werd een rapport opgesteld waarin vijf potentiële steungebieden naar voor kwamen. Deze analyse werd gedaan op basis van overleg met docenten en personeel en een bezoek door onze lokale agent aan de school. De behoeftes liggen nu vooral bij ondersteuning bij het bouwen en het onderhouden van de toiletten, het helpen met afvalbeheer, een speeltuin voor de kinderen, trainingen voor studenten en personeel over het belang van afvalbeheer en hygiëne en de zorg voor laptops/computers voor computerlessen.

In 2020 tot 2022 is het steunfonds van Adventure Travel is effectief ingezet voor het opzetten van een computerlab op de Shree Pancha Kanya Higher Secondary School in Nuwakot, Nepal. Het project had tot doel toegang te geven tot technologische kennis en vaardigheden aan studenten die daar voorheen geen toegang toe hadden vanwege het ontbreken van een computerlokaal. Dit rapport schetst het succes van het project en de impact ervan op de school en de leerlingen.
Uitrusting en onderhoud:
Het lab is nu uitgerust met 10 computers, bureaus, accessoires en een internetverbinding. Dankzij deze apparatuur kan de school computercursussen aanbieden van groep 6 tot en met groep 10, waardoor meer dan 100 studenten toegang krijgen tot technologische kennis en vaardigheden. Het is vermeldenswaard dat het periodieke jaarlijkse onderhoud gedurende twee jaar is ingesteld om ervoor te zorgen dat de apparatuur functioneel en in goede staat blijft. Deze regelmatige monitoring en onderhoud zullen ervoor zorgen dat studenten toegang hebben tot de best mogelijke technologische middelen.

Impact:
Het project heeft de school in staat gesteld technische leermogelijkheden te bieden aan studenten die daar voorheen geen toegang toe hadden. Dit heeft een grote impact gehad op hun academische en professionele toekomst. De beschikbaarheid van een computerlab heeft de school in staat gesteld computercursussen aan studenten te blijven aanbieden en biedt hen mogelijkheden om hogere studies te volgen, betere kantoorbanen veilig te stellen en hun gemeenschap te ondersteunen voor digitale verbetering. 

 

   

Toekomstige steun

Vanwege het succes van de steun aan Shree Pancha Kanya Secondary School, is het doel om dit project te herhalen op een andere Shree Secondary School in een andere gemeenschap in Nepal, die geen toegang hebben tot computers en computerlokalen. Het doel is om een leeromgeving te creëren die de technologische geletterdheid bevordert en kinderen de vaardigheden geeft die ze nodig hebben om te slagen in het digitale tijdperk. Er zal ook regelmatig onderhoud worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de apparatuur in goede staat blijft en de studenten toegang hebben tot de best mogelijke technologische hulpmiddelen.

Help je mee?

Help dit lokale project met een donatie via overboeking. Hier zitten geen extra kosten aan vast, dus jouw volledige donatie wordt aan het project besteed.