introduction-image

Children of Medellín (Colombia)

Medellín, Colombia

Waar zet dit project zich voor in?

Children of Medellin doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede, informeel werk en geweld voor kwetsbare kinderen en gezinnen in de armste wijken van Medellín. Met een focus op educatie stimuleren ze kinderen om ten minste de middelbare school af te maken en bieden ze opties voor verdere studie. De doelgroep zijn kinderen uit de armste wijken van Medellin, waar zowel binnenlandse als buitenlandse vluchtelingen wonen die strijden om basisbehoeften. Het uitgebreide programma van de stichting omvat pedagogische, sportieve, recreatieve en culturele activiteiten in een veilige omgeving, met als doel dat kinderen zich bewust worden van hun talenten en eigen verantwoordelijkheden en te laten zien dat dromen werkelijkheid kunnen worden als ze er hard voor werken. Educatie is een speerpunt, voorwaarde voor deelname aan activiteiten is dat de kinderen naar school gaan. De stichting begeleidt kinderen in hun ontwikkelingsproces, waardoor ze zelfstandig keuzes kunnen maken voor vervolgopleidingen en formele banen. Persoonlijke begeleiding is van groot belang, met docenten als mentoren en psychologische hulp indien nodig en ook ouders worden herin betrokken. Het toegewijde professionele team, vaak uit de wijk zelf, versterkt de stichting, met leden die de leefwereld van de kinderen van binnenuit begrijpen, wat het team extra krachtig maakt.

De activiteiten zijn onderverdeeld in projecten, educatie, begeleiding en empowerment van families.

  • Projecten
    - Sport: Een voetbalschool en dans
    - Recreatie: CoCo (Communicatie en Coöperatie) en bordspellen
    - Cultuur: Een muziekgroep en journalistiek groep
  • Educatie: Engelse les, lezen en schrijven, informatica
  • Begeleiding: Caminos al máximo, leiderschap in de wijk, studie en werk
  • Empowerment families: ouderbijeenkomsten, een moestuin en bazaar


In 2022 heeft Stichting Children of Medellin haar 15-jarig bestaan gevierd. In dat jaar waren er 480 deelnemers, in 2023 is dit gegroeid naar 537.

Waar gaan de donaties naartoe?

Wij ondersteunen al jaren het project 'CoCo' in samenwerking met onze lokale agent. Hierin worden ludieke activiteiten georganiseerd waarbij Communicatie en Coöperatie worden gestimuleerd. In groepjes voeren de kinderen opdrachten uit waarbij overleg de sleutel is tot succes. De donaties gaan jaarlijks naar een ander project waar op dat moment steun nodig is.

In 2018 en 2019 is onze donatie gebruikt voor het nieuwe buurthuis El Paraiso. Dit is een groot huis met een groot stuk grond en ligt tussen de wijken Carambolas en Bello Oriente met een mooi uitzicht over de stad. Het is een oud huis waar ze druk bezig zijn met verbouwen en opknappen. Ook werd de financiële steun gebruikt voor projecten als voetbal, muziek en dans.

In 2020 en 2021 ging de donatie vooral naar voedselpakketten (omwille van de wereldwijde COVID-19 pandemie die ook impact had op het leven in Medellín).

In 2022 is onze donatie van €1.695,- naar het recreatieproject CoCo gegaan, ze hebben op eigen en verschillende andere locaties recreatieactiviteiten gegeven die in het teken staan van communicatie en coöperatie. Hierin hebben xe ook een groep van vijf jongeren uit de wijk kunnen opleiden tot recreatie- en spelleiders.

In 2023 is €2.865,- gebruikt voor het recreatieproject CoCo en bordspellen. De bordspellen activiteit is een vrije inloop activiteit voor kinderen, jongeren en ouders. Door middel van het spelen van bordspellen leren de kinderen samenwerken, volgen van regels, geduld hebben, omgaan met winnen en verliezen en leren de kinderen strategisch nadenken.

Voor de toekomst, in 2024 wil Stichting Children of Medellin het recreatieproject CoCo versterken en de jongeren een kleine financiële beloning geven als recreatie en spelleiders, dit zorgt ervoor dat het project iets duurder zal worden en een betere kwaliteit zal leveren. Inclusief salaris van de coördinator van dit project komen de kosten dan neer op €4.661,-

 

Ambassadeurs

Marisa Luijks

Marisa Luijks

Amsterdam

Help je mee?

Help dit lokale project met een donatie via overboeking. Hier zitten geen extra kosten aan vast, dus jouw volledige donatie wordt aan het project besteed.