introduction-image

Groene resultaten 2018

Klaartje Geerts
donderdag 6 juni 2019

Groene resultaten 2018

In 2018 hebben we weer veel bereikt! Wil je weten wat we in de toekomst nog op het programma hebben staan? Tussendoor vind je onze plannen (of een aantal zaken die we al bereikt hebben) voor de eerste helft van 2019.

BEREIKT IN 2018

CO2-uitstoot

 • Wij compenseren standaard voor de merken Shoestring, Koning Aap en YourWay2GO de CO2-uitstoot van al onze reizen in zijn geheel, dus zowel de internationale vlucht als het bijbehorende landarrangement (accommodaties en vervoer). Daarnaast compenseren wij de CO2-uitstoot van de studiereizen van ons personeel. Tenslotte worden ook alle reizen van onze Nederlandse reisbegeleiders gecompenseerd.
 • Wij maakten jouw reis in 2018 CO2-neutraal door te investeren in klimaatprojecten in Ghana (schone kookovens), Taiwan (wind-energie) en Thailand (zonne-energie), in samenwerking met South Pole (www.southpole.com). Voor deze compensatie ondersteunen wij drie klimaatprojecten die dankzij de verkoop van CO2-certificaten broeikasgassen kunnen verminderen of vermijden. Door te compenseren helpen we niet alleen het klimaat, maar ook maar liefst meer dan 33.000 mensen! Lees hier hoe dit werkt: http://feelingresponsible.org/nl-be/co2. Wij kopen gezamenlijk CO2-certificaten in met een aantal andere reisorganisaties. En deze groep is groeiende!
 • In 2018 betrof het 33. 467 ton CO2 die voor Koning Aap, Shoestring, YourWay2GO en Entdeck die Welt werd gecompenseerd door middel van bovengenoemde projecten.
 • Wij zijn onderdeel van een samenwerkingsverband met onder andere 10 Nederlandse touroperators en 2 hogescholen dat zich ten doel heeft gesteld de kooldioxide-emissies van reispakketten eenvoudig in kaart te brengen. Daar is een calculator uitgerold, alle reizen van Koning Aap en Shoestring worden met deze calculator berekend op de CO2-uitstoot

 

Website

 • Alle informatie over het groene karakter van onze reizen voor alle labels (Koning Aap, Shoestring, YourWay2GO en Entdeck die Welt) is zo op een plek terug te vinden. Zie:  www.feelingresponsible.org
 • Ondertussen staat vooral het blog gedeelte van deze site vol met interessante artikelen, weetjes en informatie: http://feelingresponsible.org/nl-be/blog
 • Op de websites worden diverse ‘duurzame’ tips vermeld (in de breedste zin van het woord: leuk/authentiek/anders!). Deze staan genoemd onder de kop Écht op reis? bij Koning Aap en Hoe groen kun je gaan? TIP bij Shoestring. Deze tips vind je terug in de dag tot dagbeschrijving van de meeste reizen. Het gaat om ongeveer 3 tot 4 onderwerpen per reis die worden uitgelicht.

 

2019: We willen de website verder blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld met een extra 5e tab die gaat over lokale reisbegeleiders, met persoonlijke verhalen en foto’s. Bloggedeelte van de website is in ontwikkeling, we hopen hier meer structuur in aan te brengen in samenwerking met IT.

Reisbegeleiders

 • We gebruiken steeds meer lokale reisbegeleiders, voor Shoestring deden we dit al, maar bij Koning Aap komt het steeds vaker voor.
 • In maart 2018 zijn de Nederlandse reisbegeleiders getraind, waarbij zowel de hieronder genoemde training een rol speelde, als het ECPAT een presentatie heeft gegeven.
 • Alle reisbegeleiders (ook lokaal) zijn op de hoogte gesteld van de duurzaamheidstraining die speciaal voor hen is ontwikkeld (door de Travel Foundation UK, ANVR, Sawadee, SNP en Koning Aap/Shoestring), genaamd ‘Leading the Way’. Nederlandse reisbegeleiders moeten dit verplicht volgen voor 01-01-2020. Lokale agenten zijn op de hoogte gesteld en moeten eigen reisbegeleiders en gidsen stimuleren de training te gaan volgen. Om het kwartaal worden updates gezet met de reisbegeleiders die de training met goed gevolg hebben afgelegd. In totaal hebben nu ruim 200 reisbegeleiders (Nederlands en lokaal) deze training gevolgd.
 • In mei 2018 zijn de reisbegeleiders in Zuid-Afrika getrain. Naast de ‘gewone’ training wordt hierbij aandacht gegeven aan duurzaamheid door o.a. een brainstormsessie op basis van praktijkvoorbeelden.

 

2019: er heeft een lokale training in Indonesië & Maleisië in februari 2019 plaatsgevonden. Leading the Way training voor reisbegeleiders verder monitoren en reisbegeleiders/lokale agenten blijven motiveren om de training te volgen.


Lokale agenten

 • Door certificering van onze lokale agenten (dmv Travelife, Tourcert of lokaal) vergroot je de kans dat de inhoud van het product (accommodaties en vervoer) steeds meer verduurzaamd. Na een hernieuwde inventarisatie blijkt dat maar liefst 29 van onze lokale agenten gecertificeerd zijn, of onderweg daarnaartoe!
 • Onze lokale agenten ondernemen vele lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid; enkele voorbeelden: onze lokale agent van de Cook Eilanden (willen de hele eilandengroep plastic-vrij hebben). Dit doen ze met een project: Re-usable Aluminium Water Bottles. Onze lokale agent in Nepal Royal Mountain Travel draagt bij aan een schoner klimaat! Zij hebben geïnvesteerd in de aanschaf van 2 elektrische auto’s EN deze worden bestuurd door vrouwelijke chauffeurs. De lokale agent in China (Charmission) heeft 4000 bomen gedoneerd in Tengger Desert in samenwerking met China Green Foundation's Million Forest Project en onze agent in Madagaskar organiseert voor het kantoor, management, gidsen & chauffeurs een 2-daagse teambuiling, onderdeel hiervan zijn: tree plantation, reforestation.

 

2019: Onze nieuwe gedragscode (‘Code of Conduct Der Touristik Group’) is door al onze lokale agenten ondertekend.  Agenten blijven stimuleren om zich te certificeren en een vooruitstrevende functie te hebben op het gebied van duurzaamheid. Inventariseren hoe we het vervoer en accommodaties kunnen verduurzamen.

 

Projecten

 • Onze Koning Aap en Shoestring reizigers kunnen ervoor kiezen om te doneren aan een van onze (10) projecten. Dit kan nu via het boekingssysteem en dan per project. Daarbij kan een keuzebedrag gedoneerd worden. In 2018 is er een bedrag van €7560,- gedoneerd! Ter vergelijk: in 2017 was dat nog maar: € 1505,-!

 

2019: Verder stimuleren van donaties van klanten aan onze goede doelen. Tijdens het boekingsproces kunnen klanten kiezen om een bedrag om te doneren in plaats van de vaste klantenkorting. Er zijn daarvoor verschillende bedragen mogelijk.

 

Vrijwilligerswerk

Wij bieden twee vrijwilligersprojecten aan die te maken hebben met dieren, in Ecuador (primatencentrum) en Thailand (olifantenkamp). Wij willen pertinent geen projecten aanbieden die te maken hebben met vrijwilligerswerk met kinderen. Voor de vrijwilligersprojecten wordt verwezen naar YourWay2GO. Dit omdat de organisatie van deze verlengingen veel tijd kost, en eigenlijk meer maatwerk is waardoor het minder bij de groepsreizen afdelingen past.

 

Excursies

Richtlijnen en gedragscodes t.a.v. ‘gevoelige’ excursies (bijvoorbeeld het bezoeken van nationale parken en inheemse volken) communiceren aan onze klanten via: feelingresponsible, Wat kun jij doen?(https://feelingresponsible.org/nl-be/blog/Wat-kun-jij-doen?) & dieren excursies (https://feelingresponsible.org/%20dieren ) Link via de websites naar deze artikelen.

 

2019: Lokale agenten, personeel en reisbegeleiders, zoals we dat eerder al ten aanzien van excursies met dieren hebben gedaan informeren en blijven stimuleren om klanten op locatie hier goed over te informeren.

 

Kantoor

 • In augustus 2018 hebben een aantal medewerkers (20) meegedaan aan de Beach Clean Up dag. Daarbij hebben we tussen IJmuiden en Zandvoort het strand ontdaan van plastic.
 • In oktober 2018 hebben wij met hele gehele kantoor het gebied rond het kantoor in Nederland schoongemaakt (uit eigen beweging).
 • In november 2018 hebben een aantal medewerkers (20)  van kantoor meegedaan aan de Natuurwerkdag bij de Lange Bretten in Amsterdam. Tijdens de Natuurwerkdag werk je mee aan het behoud en herstel van natuur en landschap in eigen land.
 • In december 2018 hebben we met het gehele kantoor ingezameld voor de Voedselbank.
 • Ons kantoor is voorzien van allerlei zuurstofhoudende planten, voor een beter klimaat intern.
 • Het duurzaamheidsteam bestaat uit Klaartje Geerts (Product), Marisa Luijks (Verkoop groepen), Brigit van Luijk (YourWay2GO), Arbel Goudriaan (Verkoop groepen), Marleen Blikman (Reisbegeleider coördinator) en Simone Rijs (Marketing).
 • We hebben om de 3 weken iemand op kantoor die massages komt geven, verder is er een kortingsregeling voor personeel bij Sport City en Onefit.
 • We tonen documentaires met een duurzaam thema (in de breedste zin van het woord). Ongeveer eens per 3 maanden in de ochtend van 09.00-10.00 en ze hebben een verplicht karakter.
 • Kerstpakket 2018: georganiseerd door ons kantoor in Belgie. Het pakket bevatte lokale streekproducten uit Belgie. Ook bestond de mogelijkheid om het volledige bedrag te doneren aan een goed doel. Zowel in Nederland als België was het goede doel: natuurmonumenten. Ruim 25 collega’s hebben hiervoor gekozen.
 • Wij monitoren ons energie-, gas- en watergebruik zodat in de toekomst beter kunnen zien hoe we het verbruik kunnen verminderen.
 • De vergaderingen van het duurzaamheidsteam vinden eens per maand plaats. Er is meer geld/tijd/ruimte beschikbaar voor activiteiten in en rond kantoor.

 

2019: Koning Aap (ook in België), Shoestring en YourWay2GO moeten in 2019 opnieuw door Travelife gecertificeerd worden.